Bar, Crna Gora
29 Sep. 2023.

Stav

18 Sep, 2023. 22:55h

Muški su muški, žene su žene?

„I šta ćemo sad“?!

10 Sep, 2023. 20:28h

Kud’ plovi ovaj Titanik?

“Prosvjetni radnik, tužno, bolno i bespomoćno sjedi u učionici i nada se da će kraj časa dočekati sa oba oka, sa cijelim kostima i bez fleka od krvi. I ta bezglasna bespomoćnost nastavnika je zapravo krik koji para uši”

3 Sep, 2023. 07:12h

Diskriminacija i obrazovanje

“Interkulturalno obrazovanje zalaže se za vrijednosti koje se nalaze u osnovi demokratskog društva, a suprotstavlja se nepravdi, netoleranciji, govoru mržnje, predrasudama i diskriminaciji”

1 Sep, 2023. 22:27h

Podsticanje učešća mladih u Crnoj Gori

Podsticanje učešća mladih u Crnoj Gori: Adresiranje važnih pitanja i prevazilaženje izazova

28 Aug, 2023. 21:31h

Religija- osnov sličnosti i razlika

“Kao što je kroz tekst navedeno, na ovaj ili onaj način svaka istinska religija podučava o poštovanju, poštenju, razumijevanju, pružanju pomoći i podrške, empatiji... “

23 Aug, 2023. 23:11h

Interkulturalnost - test demokratije

“Što više razlika, toliko više mogućnosti za nova znanja i širenje granica vlastitog mikrokosmosa”

16 Aug, 2023. 05:49h

Hic Rhodus hic salta

Esej o nepodnošljivoj lakoći postojanja zablude

6 Aug, 2023. 20:44h

Maslina- simbol interkulturalnosti

“I grbove crnogorskih primorskih opština Kotor, Bar i Ulcinj, krase grančice maslina, koje simbolizuju mir, blagostanje i uzajamnu podršku”

5 Aug, 2023. 19:01h

Garčević: Zašto se u Crnoj Gori uopšte igra fudbal ?

“Može li i Crna Gora po ugledu na Mađare da od materijala za biopsiju „mađarskog sindroma“ kao simbola propadanja nekadašnje fudbalske velesile, dođe do primjera koji vrijedi izučavati i pratiti”

21 Jul, 2023. 06:02h

Ivana Dašić: Unaprijediti interkulturalizam među djecom i mladima

“Manjine predstavljaju bogatstvo svake zdrave lokalne i državne zajednice, jer omogućavaju odbijanje demografske jednoličnosti, ali donose dodatni kvalitet svakoj zajednici i tradicionalnu raznovrsnost”

11 Jul, 2023. 14:35h

Nenezić: Da li novi trajekt može pristati na gatu V ?

“Možda već na prvom vijađu na samom ulazu u Luku Bar dobijemo novu turističku atrakciju, koju je predložio jedan od ministara u tehničkom mandate, ali, za to nije realno potrošiti šest miliona eura naših građana”

23 Jun, 2023. 07:45h

“Biciklom za trajekt”: Otac i sin u misiji prešli više od 500 kilometara

Uspješno okončana akcija Ćazima i Emira Alkovića: Prešli više od 500 kilometara biciklom za trajekt

1