Bar, Crna Gora
22 Apr. 2024.

Stav

14 Dec, 2023. 23:13h

Kentera Bogojević: Što prije oformiti nadzorno tijelo za praćenje femicida

“I u Crnoj Gori je neophodan Femicide Watch, za što se snažno zalaže Grupa građana BU2”

29 Nov, 2023. 07:31h

Rems: Povodom Maslinijade

“Grad Bar bi doktoru maslinarstva Kseniji Miranović, koja je preminula 2009, mogao da se oduži na najbolji način-da novootvorena Kuća maslina ponese njeno ime”

19 Nov, 2023. 09:57h

Petar Špadijer: Mudri starac Petronije – III dio

„Nevjerovatna je fascinacija balkanskog populusa bučnim ljudima“

7 Nov, 2023. 22:25h

Ćulafić: Crnogorska manjina u svijetlu popisa u Albaniji

“Crnogorska manjina je uvijek živjela u potpunoj harmoniji sa albanskim stanovništvom, postajući most između Albanije i Crne Gore”

6 Nov, 2023. 07:16h

Kome i čemu služe naša djeca?

“Digitalna i medijska higijena preduslov je dobrog mentalnog zdravlja”

21 Oct, 2023. 11:37h

Špadijer: Stoga, ne budalite!

“I što je najbitnije, dok klanica traje male su šanse da će vam se servirati dojč dok iznad liste sa parovima umišljate da ste poznavalac sportskih prilika”.

8 Oct, 2023. 21:19h

Lijepi običaji urbanog života u Crnoj Gori…

Lijepi običaji urbanog života u Crnoj Gori, iz pera Petra Špadijera

18 Sep, 2023. 22:55h

Muški su muški, žene su žene?

„I šta ćemo sad“?!

10 Sep, 2023. 20:28h

Kud’ plovi ovaj Titanik?

“Prosvjetni radnik, tužno, bolno i bespomoćno sjedi u učionici i nada se da će kraj časa dočekati sa oba oka, sa cijelim kostima i bez fleka od krvi. I ta bezglasna bespomoćnost nastavnika je zapravo krik koji para uši”

3 Sep, 2023. 07:12h

Diskriminacija i obrazovanje

“Interkulturalno obrazovanje zalaže se za vrijednosti koje se nalaze u osnovi demokratskog društva, a suprotstavlja se nepravdi, netoleranciji, govoru mržnje, predrasudama i diskriminaciji”

1 Sep, 2023. 22:27h

Podsticanje učešća mladih u Crnoj Gori

Podsticanje učešća mladih u Crnoj Gori: Adresiranje važnih pitanja i prevazilaženje izazova

28 Aug, 2023. 21:31h

Religija- osnov sličnosti i razlika

“Kao što je kroz tekst navedeno, na ovaj ili onaj način svaka istinska religija podučava o poštovanju, poštenju, razumijevanju, pružanju pomoći i podrške, empatiji... “