news
Ekonomija

"Port of Adrija" posluje sa dugom od 32,5 miliona eura

U bilansu uspjeha piše da je na 30. septembar 2021. "Port of Adrija" imala prihod od prodaje od 5,34 miliona eura, a u istom periodu prošle godine 4,69 miliona eura.

news
Ekonomija

Raičević: Vlada zapostavlja Bar

“Bar zapostavljen, kapitalni Budžet Opštine pet puta veći od Vladinog Budžeta za Bar”

news
Ekonomija

Božović: Hotel u Baru koštaće 57 miliona, a dobit investitora 105 miliona eura

“Država po osnovu prodaje zemljišta biće uskraćena za oko deset miliona eura, Opština Bar za komunalije oko 8,5 miliona eura, a na osnovu prodaje 322 apartmana investitor dobija oko 145 miliona eura ”

news
Ekonomija

Komunalno Bar: Počinje prinudna naplata dugovanja

Naredne sedmice počinje prinudna naplata dugovanja prema DOO Komunalne djelatnosti Bar

news
Ekonomija

Za novu saobraćajnicu na Luštici spremno 11,5 miliona eura

Nova saobraćajnica na Luštici po projektu barske firme: Raspisan tender za putni pravac Monte Rose vrijedan 11,5 miliona eura

news
Ekonomija

URA: Gradnja Luke Virpazar u NP Skadarsko jezero nedopustiva

“Luka će za lokalno stanovništvo Virpazara značiti veći broj špedicija, kamiona, velikih kompanija za vožnju brodovima, odnosno gašenje manjih brodovlasnika”

Stranica 1 od 1855