news-details
Društvo

Leković: Barski Vodovod nezakonito zaposlio odbornika DPS-a

Odbornik Demokrata u SO Bar Momčilo Leković iskazao je sumnju da je zaposlenje odbornika DPS i predsjednika mladih te stranke u Baru Božidara Jankovića u DOO Vodovod i kanalizacija Bar (ViK)  protivzakonito i sa elementima korupcije.

-Sumnjajući da je zaposlenje Božidara Jankovića, odbornika DPS-a i predsjednika mladih te stranke u Baru, u ViK protivzakonito i sa elementima korupcije koji ukazuju na postojanje sukoba interesa, objelodanjujemo saznanja do kojih smo došli.

Naime, na sajtu ovog preduzeća čiji je osnivač SO Bar, nalazio se spisak zaposlenih u kojem je pisalo da izvršni direktor ViK u svom kabinetu ima čak tri savjetnika, iako akt o sistematizaciji predviđa samo jednog izvršioca na mjestu savjetnika.

Po skorašnjim informacijama sa sajta ovog preduzeća, jedan od troje savjetnika jeste i aktuelni odbornik DPS-a, sa platom od skoro 1000 eura.

Kako Zakon o sprečavanju korupcije propisuje da “Javni funkcioner ne može biti predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa, izvršni direktor, član menadžmenta javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica”, postavlja se opravdano pitanje da li je savjetnik izvršnog direktora ovog preduzeća samim tim i član menadžmenta, odnosno da li je odbornik Janković kao javni funkcioner prekršio Zakon?-navodi Leković, odbornik Demokrata u SO Bar.

On dodaje da u prilog toj činjenici može stajati nekoliko razloga-prije svega, savjetnik izvršnog direktora, “kako se vidi u aktu o sistematizaciji ovog preduzeća”, aktivno učestvuje u radu preduzeća   kroz koordinaciju i praćenje rada sektora i drugih unutrašnjih organizacija društva, koordinira u izradi izvještaja o radu i programu društva, ali učestvuje i u radu Kolegijuma izvršnog direktora.

-Sumnja se pojačava ako se pritom naglasi da se ti isti finansijski izvještaji i programi koje sastavi ovo preduzeće, šalju osnivaču, odnosno SO i njenim odbornicima na odlučivanje, Skupštini u kojoj je Janković istovremeno i odbornik u kojoj raspravlja, odlučuje odnosno glasa.

Putem slobodnog pristupa informacijama obraćao sam se više puta preduzeću, pa sam se tako 25. oktobra obratio tražeći direktnu informaciju o tome ko obavlja funkcije savjetnika izvršnog direktora preduzeća i od tada se počinju dešavati najblaže rečeno “čudne stvari”.

Naime, u odgovoru dobijam informaciju da u preduzeću rade dva savjetnika izvršnog direktora, od kojih su oba svoj posao zasnovala na osnovu preraspoređivanja i bez javnog konkursa. Ni jedan od njih nije Janković, odbornik DPS-a.

Istovremeno baš u tom trenutku sa sajta Jankoviću “misteriozno nestaje” titula savjetnika izvršnog direktora, odnosno Janković baš u tom trenutku na osnovu informacija sa sajta postaje nižerangirani savjetnik direktora tehničkog sektora.

Kako bi dobio informaciju o tome kome je Janković savjetnik, a i kako bi izbjegli eventualne zabune, trećeg novembra obratio sam se preduzeću sa novim zahtjevom da mi dostave informacije o tome ko obavlja poslove savjetnika tehničkog direktora, kada je izabran, sa naglaskom na raspisivanje javnog oglasa odnosno konkursa-nastavlja Leković.

On ukazuje da ovaj zahtjev ViK odbija prvo obavještenjem, “a kasnije na moj zahtjev i Rješenjem”.

-To su pravdali zaštitom podataka o ličnosti, a kako stvari stoje, sve sa namjerom da se prikrije činjenicu da javnog oglasa za povlašćenog odbornika DPS-a Jankovića nije bilo, a čije se informacije u vezi sa zaposlenjem očigledno smatraju “državnom tajnom”, iako se, napominjem, radi o javnom funkcioneru.

Činjenica da je Janković bliski partijski kolega izvršnog direktora Vodovoda ali i Predsjednika opštine (Dušana Raičevića, op. Feral.bar), te da su sva trojica sa iste izborne liste koju je predvodio Raičević, onda sve to dodatno pojačava sumnju da je došlo do kršenja propisa odnosno da je došlo do nepotizma i nezakonitog zapošljavanja odbornika DPS .

Napominjem da je za kategorije poslodavaca, kao što su: javna preduzeća, odnosno privredna društva, javne ustanove i druge javne službe, čiji je osnivač ili većinski vlasnik država, odnosno jedinica lokalne samouprave, predviđena obaveza javnog oglašavanja.

U ovom slučaju, javni oglas predstavlja konstitutivni element zasnivanja radnog odnosa, što znači da nepoštovanje ove obaveze ima za posljedicu nezakonitost radnog odnosa.

Očekujemo da ovo preduzeće pojasni građanima, na osnovu čega je javnom funkcioneru vladajuće partije dodijeljena plata od skoro 1000 eura, odnosno da li je u ovom preduzeću kojim gazduje upravo ova vladajuća partija, ikada bio raspisan neki javni oglas-zaključio je Leković.