Bar, Crna Gora
30 May. 2024.
post-image

Pilotaža brodova u Boki: Vlada ignoriše odluku Upravnog suda

Izvor: Vijesti

Autor: Siniša Luković

Foto: Arhiva Feral.bar

Vlada više od dvije sedmice odbija da odgovori na pitanje “Vijesti” da li je svojim postupanjem u vezi sa pilotažom brodova u Boki Kotorskoj narušila pravni poredak i napravila pometnju u susret glavnoj nautičkoj sezoni, jer odbija da poštuje presudu Upravnog suda koji je prije skoro godinu dana poništio odluku izvršne vlasti iz 2020. kojom je koncesija za obavljanje pilotaže u zalivu dodijeljena državnom preduzeću Luka Kotor i privatnoj firmi Sea Pioneer Montenegro.

Nakon odluke Upravnog suda trebalo je da se raspiše novi tender za dodjelu koncesije.

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore (UPSUL) je sa ovim kompanijama krajem avgusta 2020. zaključila ugovore o koncesiji za pilotažu na period od pet godina, po odluci Vlade premijera Duška Markovića.

Potom je Vlada premijera Dritana Abazovića zaključkom poništila u decembru prošle godine Markovićevu odluku, a ona je 9. februara ove godine na “usmenu inicijativu” Abazovića stavila van snage zaključak iz decembra prošle godine.

Firma Boka Pilot &Tug Boat Services je bila treći učesnik u nadmetanju za koncesiju koju je dodijelila UPSUL i pošto nije prošla na tenderu pokrenula je spor pred Upravnim sudom koji je lani u aprilu poništio odluku Markovićeve Vlade o dodjeli koncesije Luci Kotor i Sea Pioneer Montenegru.

 Po presudi Upravnog suda Vlada je bila dužna da ponovno sprovede čitav postupak za dodjelu koncesije za obavljanje pilotaže u Boki, a u međuvremenu su pravno ništavna postala oba ugovora o dodjeli koncesije dvjema firmama.

Abazovićeva odluka od 9. februara ne sadrži pisano obrazloženje, a Luka Kotor je već narednog dana tražila od svog poslovnog partnera američke brodarske kompanije Grand Circle Cruise Line (GCCL) da koristi isključivo usluge njene pilotske službe prilikom dovođenja brodova u kotorsku luku.

Iz menadžmenta Luke Kotor su ovaj potez zvanično obrazložili time da “sve dok Vlada ne odluči da raskine ugovor o pilotaži i o tome je ne obavijesti, postojeći ugovor je na snazi i niko nema pravo obavljati pilotažu osim onih koje je država ugovorila i ovlastila”.

Pitanja Vijesti” za Vladu, odnosno, za Generalni sekretarijat kojim rukovodi Boris Marić, na koja više od 15 dana nije odgovoreno je koje konkretne pravne posljedice izaziva odluka od 9. februara da Vlada na usmenu inicijativu Abazovića stavi van snage zaključke iz decembra prošle godine, da li se na ovaj način izbjegava pravosnažna presuda Upravnog suda i šta postupak Vlade poručuje javnosti kada je u pitanju vladavina prava u Crnoj Gori i nemiješanje izvršne u rad sudske vlasti.

U informaciji koju je Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) pripremilo u decembru prošle godine i na osnovu koje je Vlada tada donijela zaključke piše da je po Zakonu o upravnom sporu, nakon pravosnažnog pobijanja odluke Vlade o dodjeli koncesije Luci Kotor i Sea Pioneer Montenegru izvršna vlast dužna da donese novu zakonitu odluku jer se “predmet vraća u stanje u kojem se nalazio prije nego što je poništeni akt donesen”.

-Ugovor o koncesiji, u članu 17.2. tačka 3. predviđa prestanak ugovora u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Članom 47 Zakona o obligacionim odnosima propisano je da ako osnov ne postoji ili je nedopušten, ugovor je ništavan.

U skladu sa tim uslijedio je prestanak ugovora na osnovu člana 17.2 tačka 3 ugovora o koncesiji-piše u dokumentu MKI na osnovu koga je Vlada obavezala UPSUL da krene u novi postupak dodjele koncesije za pilotažu u Boki, a potom je to poništeno na inicijativu Abazovića.

Pitanje za Vladu na koje nije odgovoreno je da li ovim postupanjem prestaje i obaveza UPSUL-a da raspiše novi tender za dodjelu koncesije.

Predmet koncesije predstavlja pravo na obavljanje lučke usluge - lučke pilotaže na području luke Kotor i pilotaže plovnog objekta u Bokokotorskom zalivu od spoljne ili unutrašnje pilotske stanice na ulazu u Bokokotorski zaliv do luke ili akvatorijuma koje luka koristi za potrebe sidrišta.

Ta djelatnost Luci Kotor obezbjeđuje značajan dio njenih ukupnih prihoda, zbog čega menadžment insistira da svi brodovi koji uplovljavaju u kotorsku luku moraju koristiti usluge njihove pilotske službe.

Pozivajući se na to da MKI njima i dalje naplaćuje koncesionu naknadu i da UPSUL sa tom kompanijom još formalno nije raskinula ugovor o koncesiji za pilotažu, direktor Luke Kotor Milko Krvavac nije izdao ID karticu direktorici agencije Adriamar Ljubici Vukčević za ulazak na prostor graničnog prelaza Luka Kotor.

Adriamar je lučki agent kompanije GCCL u Crnoj Gori čija su dva minikruzera “Athena” i “Artemis” jedini kruzeri koji neprekidno, svih 12 mjeseci u godini, dolaze u Kotor, a za pilotažu je angažovao firmu Boka Pilot.

Osim odbijanja izdavanja ID kartice Vukčevićevoj nije bilo dozvoljeno da 11. marta uđe na brod “Athenu”u kotorskoj luci kao od zapovjednika broda pozvani i uredno najavljeni posjetilac zbog čega je ona uputila zvaničan protest direktorici UPSUL-a Ivani Martinić i direktorici Direktorata za pomorsku privredu u MKI Maji Mijušković.

Vukčević je tražila da nadležni državni organi reaguju i spriječe pokušaje menadžmenta Luke Kotor da onemogućava agente stranih brodara da obavljaju svoj posao u toj luci.

-Osim što je skandalozno da brod u međunarodnoj plovidbi već četvrti dolazak ove sezone nema agenta pa je zapovjednik prinuđen da me najavljuje kao posjetioca da bih pristupila brodu, on je bio potpuno zatečen činjenicom da ni kao posjetilac kojeg je on najavio ne mogu pristupiti brodu.

Molimo vas za hitnu reakciju jer je samovolja direktora Luke Kotor prešla sve okvire zakonitog ponašanja i zaista narušava ugled destinacije i države-piše u dopisu Vukčevićeve UPSUL-u i MKI u koji “Vijesti” imaju uvid.

Postupci van okvira Ustava i zakona

Vukčević je istakla da dok njoj nije dozvoljen uklazak, brodu je mogao nesmetano pristupiti radnik koji mu je dostavio isporuku motornog ulja, jer je njemu Luka Kotor uredno izdala ID karticu.

-To znači da je samo agentima koji su ključni za dolaske brodova onemogućen rad ako se ne povinuju “naređenjima” direktora, jer Luka ne prihvata činjenicu da su agenti angažovani od strane brodara da zastupaju kompaniju i pruže najbolju moguću uslugu brodu, a ne da postupaju po instrukcijama Luke.

Pošto po Zakonu o lukama “luka predstavlja dobro u opštoj upotrebi od interesa za Crnu Goru i dostupna je na korišćenje, pod jednakim uslovima, svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima u skladu sa zakonom”, smatramo da su svi postupci o kojima smo vas do sada obavještavali, van okvira zakona kao i kršenje Ustavom zagarantovanog prava na rad i u tu svrhu se zloupotrebljava i manipuliše koncesijom koja im je data-navela je Vukčević u protestnom pismu.