Bar, Crna Gora
2 Dec. 2023.
post-image

EMOUNDERGROUNDS: Razvoj turističkog proizvoda i priče o Starom gradu Baru

Foto: TO Bar

U okviru IPA projekta EMOUNDERGROUNDS, Turistička organizacija (TO) Bar je održala tri radionice u protekloj sedmici.

U muzičkom studiju Melos u Baru održana je prva radionica iz serijala Etno muzika u organizaciji Filipa Despotovića.

Na prvoj radionici muzičke produkcije, učesnici su govorili o istoriji i nastanku muzičke produkcije, pionirima muzičke produkcije, opremi koja je korišćena u prethodnih 60 godina i novim mogućnostima, izazovima i uticaju najnovijeg softvera za snimanje zvuka.

Diskutovalo se o istorijatu uzorkovanja zvuka, novim tehnologijama uzorkovanja i dizajnu zvuka. Praktične demonstracije uslijedile su nakon teorijskog dijela radionice.

Drugu turističku radionicu iz ciklusa „Kreiranje i prodaja lokalnih turističkih proizvoda“ održala je Slavica Vukčević, izvršna direktorica Montenegro Adventures DMC-a.

Druga radionica bila je fokusirana na dalju diversifikaciju turističke ponude, materijalno i nematerijalno nasljeđe, popularna mjesta koja se moraju posjetiti i manje poznata iskustva „van utabanih staza“, a razgovaralo se i o specifičnim ponudama za različite tržišne segmente-koje su potrebe putnika iz segmenta 50+, kako kreirati komponente koje su pogodnije za porodice koje putuju sa tinejdžerima, koje vrste tura su interesantne za DINKS segment populacije...

- Na kraju ove radionice, razgovaralo se o izazovima u onim profesijama koje se nalaze „na prvoj liniji fronta“, odnosno u direktnom kontaktu sa turistima.

Ovaj dio radionice bio je u većem dijelu fokusiran na pitanja o uslugama turističkog vođenja, statusu vodiča, kontinuiranoj edukaciji i  interpretaciji kulturnog nasljeđa, što je bio i uvod u radionicu koja je održana narednog dana-naveli su iz TO Bar.

Treća radionica iz oblasti turizma okupila je 20 licenciranih turističkih vodiča, koji aktivno vode na engleskom, njemačkom, ruskom, italijanskom i španskom jeziku.

-Istoričar i pedagog Miloš Vukanović dao je izvanredan pregled istorije Bara, a zatim se fokusirao na obilazak Starog grada Bara, dajući odlične primjere interpretacije kulturnog nasljeđa i fokusirajući se na metodologiju pripovjedanja, povezivanje događaja, prostora, vremena, diskusiju o vokabularu koji treba koristiti, nespornim i hipotetičkim podacima, te povezanosti lokalnih događaja sa širim regionalnim procesima i istorijskim događajima.

Nakon interaktivnog predavanja uslijedila je demonstracija city ture i obilazak Starog grada Bara, i na taj način je kreirano više mogućnosti za pitanja i odgovore u manje formalnom okruženju-saopštili su iz TO Bar.