Bar, Crna Gora
2 Dec. 2023.
post-image

Stari grad Bar: Održana radionica „Kreiranje i prodaja lokalnih turističkih proizvoda“

Foto: TO Bar

Turistička organizacija (TO) Bar je organizovala prvu od pet radionica za lokalne aktere, sa namjerom da osnaži dosadašnju i podstakne novu turističku ponudu u Starom gradu  i opštini Bar.

-Prva radionica održana je u prostorijama Creative Huba u Starom gradu, na kojoj je učestvovalo 15 predstavnika lokalnih turoperatora, vodiča, pružaoca usluga smještaja i aktivnosti na selu, drugih preduzeća iz oblasti turizma i lokalnih institucija.

Glavna tema prve radionice bila je “Raskršće civilizacija i kulturno nasljeđe kao okosnica turističke ponude”.

Nakon uvoda uslijedila je diskusija o uskim grlima duž lanca vrijednosti i važnosti dobavljača na koji na prvoj liniji, odnosno u direktnom kontaktu sa turistima – kvalitetu interpretacije i kvalitetne vodičke službe, značaju stalne edukacija svih ostalih dobavljača.

Razgovaralo se i o trenutnim i potencijalnim emitivnim tržištima, a neki od zaključaka iz ove radionice će oblikovati tok preostalih radionica iz serijala, posebno završnu radionicu-naveli su iz TO Bar.

Ovih pet radionica su jedan od četiri projektna programa obuke koji se realizuju sa javnim i privatnim akterima-lokalne institucije, preduzeća, istraživanja i građani.

-Tokom radionica analiziraće se postojeći okvir koji reguliše valorizaciju kulturnog naslijeđa i turizam u projektnim područjima, dijeleći potrebe, prepreke i poteškoće i razvijajući moguća rješenja za unapređenje javnih politika i postojećih turističkih usluga-dodali su iz TO Bar.

Osnovni cilj “EMOUNDERGROUNDS-a” je jačanje atraktivnosti/konkurentnosti uključenih prekograničnih teritorija kako bi se ojačao društveni/ekonomski razvoj i održiv/pametan/inkluzivni rast cijele makro jadransko-jonske regije promocijom novog, transnacionalnog integrisanog kreativno-kulturnog turizma i proizvoda zasnovanog na naprednim emocionalnim tehnologijama i inovativnim marketinškim alatima.