news-details
Društvo

Prikupljeno više od pet tona otpada u Bokokotorskom zalivu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) saopštilo je da je danas uspješno realizovalo veliku akciju čišćenja otpada na obali, moru i podmorju u Bokotorskom zalivu povodom Svjetskog dana životne sredine, prilikom koje je prikupljeno više od pet tona otpada, mahom automobilskih djelova, bijele tehnike, stakla i plastike.

-Ova akcija koja je realizovana na području između Seljanova i Stoliva, organizovana je uz podršku projekta „Implementacija ekosistemskog pristupa u Jadranskom moru kroz prostorno planiranje područja mora“ (projekat „GEF Adriatic“) u saradnji sa Upravom pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL), Institutom za biologiju mora, Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine i privatnim sektorom: „Monte fish“i „Bella Boka“  uz podršku Ronilačkog saveza Crne Gore (ronilački centri: „Akvanaut“ - Podgorica, „Posejdon“ - Bijela, „Plava Planeta“ - Kotor, „Adriatic Blue“-Herceg Novi), Pomorskog fakulteta Kotor, JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Opštine Kotor i NVO sektora-piše  u saopštenju MORT.

U blizini lokacija današnjeg čišćenja, kako su objasnili, u okviru projekta „GEF Adriatic” projekta tokom jeseni 2019.   organizovano je istraživanje, terenski rad i prikupljanje podataka o distribuciji i stanju korala, tokom kojeg je stručni tim Instituta za biologiju mora, zabilježio i evidentirao veliku količinu otpada, te je ovo predstavljao i dodatan razlog da se prilikom organizacije akcije povodom Svjetskog dana životne sredine to područje i očisti uz podršku projekta.

-Pritisak na morska i primorska područa Crne Gore raste i prijeti budućnosti onoga što turizam čini tako posebnim u našoj zemlji, te je stoga neophodno da na održiv način planiramo buduće aktivnosti na Jadranu, što je jedini način i da se podrži plava ekonomija u regionu-kaže se u saopštenju.

Prema istim navodima,  MORT je ovom akcijom težio povezivanju i uključivanju institucija, lokalne zajednice, domaćih firmi i proizvođača i NVO sektora s ciljem pružanja podrške održivoj valorizaciji i očuvanju resursa mora integracijom aktivnosti različitih aktera društva, za čistije i očuvanije more.

-MORT ovim putem ukazuje na značaj dostupnosti naučnih podataka koji će doprinijeti donošenju najboljih odluka i pomoći našem moru da dugoročno bude čisto, zdravo i sigurno. Tokom prethodnih godina izrađene su studije, analize i procjene na nivou Mediterana i Jadransko-jonske regije o količinama otpada u moru i na plažama-ističu iz MORT.

"Gustina otpada na plažama u Jadransko-jonskoj regiji na osnovu tih istraživanja iznosi 0,67 predmeta po m2. Shodno toj statistici, Crna Gora je treća, odnosno iza Hrvatske i Slovenije po količini otpada po m2 uz podatak da je ta količina 0,37 predmeta po m2, kada je otpad na plažama u pitanju. Istraživanja pokazuju da je plastika najzastupljenija u otpadu iz mora, sa oko 91 odsto otpada na plažama, isti procenat plutajućeg otpada, i oko 89 odsto na morskom dnu - što jasno ukazuje na globalni trend plastike u sastavu morskog otpada-zaključeno je u saopštenju.

*Fotografije: MORT