Termin pretrage: Otpad


news
Ekonomija

Martinović: Zatvaranje deponije na Brajićima jedino rješenje

Martinović: Zatvaranje deponije na Brajićima jedino rješenje

news
Ekonomija

Pejović: Novim servisima do veće čistoće grada

Godina intenzivne modernizacije i unaprjeđenja koncepta rada DOO Komunalne djelatnosti Bar

news
Ekonomija

Tivat na začelju ulaganja JP Morsko dobro u 2020.

Tivat na začelju ulaganja JP Morsko dobro u 2020.

news
Društvo

Tivat: Prijava protiv "Cijevna komerc" zbog nelegalnog deponovanja građevinskog otpada

Tivat: Prijava protiv "Cijevna komerc" zbog nelegalnog deponovanja građevinskog otpada

news
Ekonomija

Budva: Predstavljena Studija lokacije budućeg regionalnog centra za upravljanje otpadom

Budva: Predstavljena Studija lokacije budućeg regionalnog centra za upravljanje otpadom

news
Društvo

URA Bar: Prijeti izlivanje rijeke Rikavac zbog nemara građana i nadležnih institucija

URA Bar: Prijeti izlivanje rijeke Rikavac zbog nemara građana i nadležnih institucija

Stranica 1 od 192