news-details
Ekonomija

Kolarević ostaje bez hotela u Dobroti ako ne bude plaćao dug

Izvor, foto: Dan

Autor: Vladimir Otašević

Vladin Investiciono-razvojni fond (IRF), dok je na njegovom čelu bio funkcioner DPS-a Zoran Vukčević, tolerisao je kašnjenja u plaćanju rata za kredit  koji je uzela kompanija "Serzman incorporated", koja je u vlasništvu Edina Kolarevića, sestrića predsjednika države Mila Đukanovića.

To se promijenilo promjenom menadzmenta tog državnog fonda. Prema podacima koje je dobio dnevni list "Dan", nakon dolaska na čelo fonda predsjednika Odbora direktora Velizara Kaluđerovića i izvršne direktorke Irene Radović, kompaniji "Serzman incorporated" upućen je dopis kojim je traženo da se zaostali dug izmiri i da se rate za uzeti kredit uredno plaćaju. U dopisu je naveden i rok za plaćanje dospjelog duga za uzeti milionski kredit.

-Ono što fond insistira je redovna otplata kredita. Potrebno je da vodimo računa o likvidnosti fonda, jer nismo u situaciji da dozvolimo da se krediti ne izmiruju-kazali su nezvanično iz IRF.

 Dopis je, prema istim podacima, uticao da Kolarevićeva kompanija plati dugovanja i da u posljednjih nekoliko mjeseci izmiruje dug redovno. Dana 11. februara ove godine IRF je produžio zalog nad imovinom kompanije "Serzman incorporated", kako bi se dodatno osigurao dati kredit.

 U zalogu piše: "100 odsto udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću DP Hotel Facility doo Kotor, matični broj 03168409, upisanih na ime Društva sa ograničenom odgovornošću Serzman incorporated doo".

U Upravi za nekretnine može se vidjeti da se kompanija "DP Hotel Facility" vodi kao vlasnik dijela turističkog kompleksa "Dobrota Palazzi" kod Kotora vrijednog oko 20 miliona eura. U okviru tog turističkog naselja je hotel sa pet zvjezdica - Allure Palazzi Kotor Bay, koji ima 89 modernih i udobnih soba i 10 vila.

Ukoliko Kolarević ne bude uredno izmirivao dug prema državnom fondu, IRF bi mogao da aktivira zalog i na ime duga uzme dio tog luksuznog turističkog kompleksa.

Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa, objavila je u aprilu 2019. godine da je Kolarević postao vlasnik ekskluzivnog turističkog kompleksa "Dobrota Palazzi" kod Kotora. Turistički kompleks vrijedan više od 20 miliona eura Kolarević je kupio za svega 45.000 eura!

To je pokazivala dokumentacija Poreske uprave do koje su došli novinari Mreže Lupa i estonskog lista "Aripaev". Nesvakidašnji ugovor zaključen je 7. novembra 2018. godine, kod kotorske notarke Irene Kovačević. Radi se o Ugovoru o prenosu 100 odsto udjela u privrednom društvu "Serzman Incorporated" iz Kotora, koje stoji iza vrijednog turističkog kompleksa.

Potpisnici tog posla su bili Slavko Vujović i Edin Kolarević. Prenos vlasništva nad pomenutom kompanijom izvršen je sa Vujovića na Kolarevića. Podaci Uprave za nekretnine pokazuju da je u vrijeme potpisivanja pomenutog ugovora kompanija "Serzman Incorporated" posjedovala milionski vrijednu nepokretnu imovinu kod Kotora.

 Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavila je Pravilnik o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih transakcija i klijenata, na čijoj strani 18 piše da se sumnjivom transakcijom smatra ukoliko – "stranka proda nepokretnost u relativno kratkom roku, iako je pri samoj prodaji sasvim vidljivo da će za stranku ovo biti poslovni gubitak".

Ugovorom o prenosu 100 odsto udjela kompanije "Serzman Incorporated" Vujović je za 45.000 eura prodao firmu, koja je posjedovala i sada posjeduje milionski vrijednu nepokretnu imovinu, što je evidentan poslovni gubitak. Tu transakciju notarka je morala da prijavi kao sumnjivu Upravi za sprječavanje pranja novca, ili eventualno nekom drugom nadležnom organu, ali to nije uradila.

Počeli sa jednim eurom, a nakon spajanja firmi dobili vrijednu imovinu

U podacima Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) može se vidjeti da je kompanija "Serzman Incorporated" osnovana u septembru 2014. godine. Kao jedini osnivač tada je upisan Slavko Vujović, dok je izvršni direktor bio državljanin Srbije Saša Radojković, uz osnivački kapital od jedan euro.

Registar CRPS u junu 2015. godine evidentirao je povećanje kapitala kompanije "Serzman Incorporated" u iznosu od čak 4,6 miliona eura. Povećanje kapitala izvršeno je na osnovu spajanja sa kotorskom firmom "MD Enterprise", koja je posjedovala milionski vrijedne nekretnine, odnosno zemljište na kojem je nekoliko godina kasnije nikao luksuzni turistički kompleks "Dobrota Palazzi".

Spajanje kapitala dvije kompanije evidentirano je 15. jula 2015. godine i u statutu firme "Serzman Incorporated", koja je preuzela pravne obaveze od kompanije "MD Enterprise", koja je te godine likvidirana.

ad