news-details
Društvo

Kako pravovremeno reagovati u slučaju katastrofa

Predstavnici Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a održali su sastanak sa direktorom JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ u Kotoru Neđeljkom Moškovim u vezi sa uključivanjem ove instutucije u sprovođenje terenske vježbe na temu zemljotresa, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

-Vježba će se organizovati u okviru projekta BALANCE – Upravljanje zemljotresima većih razmjera na zapadnom Balkanu kroz zajedničke aktivnosti prekogranične saradnje, koji se implementira u sklopu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu- navode u saopštenju.

Sagovornici su se saglasili da je značajno da se učesnici ovog resursnog centra uključe u realizaciju međunarodne terenske vježbe, u malom ali značajnom segmentu, spašavanja nakon katastrofalnog zemljotresa.

-Cilj je uvježbavanje procedura reagovanja u slučaju zemljotresa, kao i testiranja spasilačkih aktivnosti međunarodnih timova za traganje i spašavanje iz ruševina, za postupanje sa djecom sa posebnim potrebama.

Njihovo učešće predstavljalo bi nastavak vec ostvarene saradnje prilikom izrade planske dokumentacije u oblasti zaštite i spašavanja i izvođenju vježbi evakuacije-dodaju iz MUP-a.

Oni poručuju da je održan sastanak i sa pripadnicima Službe zaštite i spašavanja Kotor radi dogovora o uključivanju ove službe u realizaciju terenske vježbe i upoznavanja sa mogućim lokacijama i radnim tačkama za izvođenje vježbe na području opštine Kotor.

Projekat BALANCE počeo je sa realizacijom 1. januara 2021. godine i trajaće 24 mjeseca. Konzorcijum koji implementira projekat čini 14 organizacija iz: Crne Gore , Hrvatske, Albanije, Bugarske, Italije, Grčke, Kipra i Španije. Koordinator projekta je Evropski univerzitet sa Kipra.

-Cilj projekta je unapređenje kapaciteta za pripremljenost i reagovanje u slučaju katastrofa, koje zahtijevaju zajedničku koordiniranu akciju i odgovor posredstvom Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Razmjena kapaciteta i resursa, podrška donosiocima odluka, upotreba dokazanih inovativnih alata i zajednička obuka treba da dovedu do unapređenja prekograničnih procedura saradnje u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu-dodaje se u saopštenju.

Iz MUP-a ističu, da glavne projektne aktivnosti su organizovanje štabne i terenske vježbe na temu zemljotresa na području Boke Kotorske, u Crnoj Gori, u maju, odnosno oktobru 2022. godine.

-Ukupna vrijednost projekta iznosi vise od milion i po eura, od čega Evropska unija finansira 940.000 eura. Odobrena sredstva za Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje su 360.000 eura-zaključuju iz MUP-a.

 *Fotografije: MUP

ad