Bar, Crna Gora
24 Jun. 2024.
post-image

Glas Mrkojevića: Umjesto puta i školske sale stižu dva kamenoloma

Izvor: Glas Mrkojevića

Foto: Arhiva Feral.bar/Dan

Na sjednici Vlade Crne Gore održane prije par dana usvojen je plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za ovu godinu.

 Kako je soapšteno, davanjem koncesija obezbjeđuje se odgovarajući javni interes, unapređenje rudarske djelatnosti, veća zaposlenost, kao i održivo, ekonomično, pravilno i efikasno korišćenja prirodnih resursa, uz očuvanje životne sredine.  

Između ostalih ovogodišnji plan obuhvata lokalitete arhitektonsko-građevinskog kamena Vukići i lokalitet tehničko-građevinskog kamena Velja Gorana 2, oba u Mrkojevićima.

Dakle, Vlada Crne Gore „časti“ Mrkojeviće sa dva kamenoloma, ali nema ni pomena o napretku realizacije dva mnogo važnija projekta, a to je rekonstrukcija puta i izgradnja školske dvorane za nekoliko stotina učenika Osnovne škole.

Ova dva projekta stoje već jako dugo. Prošle godine put je bio planiran u budžetu, niti jedan milimetar se ništa nije pokrenulo, slično je i sa dvoranom.

U oba slučaja obezbjeđena su ili planirana pozamašna sredstva. Ali zato sa kamenolomima ide veoma lako i za čas.

Ono što je prošle godine pominjano na protestima mještana Mrkojevića sada se i realizuje.

Sve izgleda kao u filmovima. Već decenijama kao da neko želi da Mrkojeviće makne iz Mrkojevića. U jednom periodu to je išlo uspješno , jer nas sada skoro više ima u dijaspori nego u rodnom kraju.

Čašćeni smo deponijom , neplanskom izgradnjom u priobalnom pojasu, a sada se krenulo na zaleđe.

Umjesto da se ostvare regularni uslovi za život mještana ovog kraja , ide se sve dublje u devastaciju, a Mrkojevići i dalje ćute.

U pamet se, braćo Mrkojevići, i vidite što vam je činjeti.