Bar, Crna Gora
22 Apr. 2024.
post-image

Mikijelj: Do 15. aprila biće nabavljeno i operativno šest trajekata

Izvor, foto: Skupština Crne Gore

Predsjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Tamara Vujović sastala se sa državnim sekretarom Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) Ismetom Latićem, direktorom JP „Morsko dobro‟ (JPMD)  Mladenom Mikijeljom i predsjednicima Opština Tivat,  Herceg Novi i Kotor Željkom Komnenovićem, Stevanom Katićem i Vladimirom Jokićem.

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je u okviru svojih nadležnosti, koje se tiču pitanja razvoja turizma, turističke djelatnost i ugostiteljstva i sa njima vezanih djelatnosti, a u susret ljetnjoj turističkoj sezoni, održao sastanak na temu pomorskog saobraćaja trajektnom linijom “Kamenari-Lepetane”, uzimajući u obzir uticaj odvijanja pomorskog saobraćaja na turističku sezonu.

Državni sekretar MKI je podsjetio na zakonske okvire u kojima mora djelovati pomorski saobraćaj kada je u pitanju prevoz trajektom, na ulogu Uprave pomorske sigurnosti (UPSUL) koja, između ostalog, nalaže uslove i pravila, koja se moraju ispuniti za bezbjedno obavljanje saobraćaja i to da je firma upisana u CRPS i da je registrovana za prevoz putnika, da svakodnevno i tokom cijele godine obavlja saobraćaj, da vrijeme putovanja na linijama kraćim od 1 nautičke milje ne može biti duže od 45 minuta, da je potrebno imati evidenciju broja prelazaka za vozila.

-Ukazao je da se pravo na obavljanje djelatnosti prevoza trajektom između pristaništa i pravo na izgradnju, korišćenje i održavanje pristaništa i privezišta, stiču dodjelom koncesije i da se koncesija dodjeljuje na period do 30 godina, kao i na prethodne analize koje se moraju učiniti da bi se pokrenula dodjela koncesije u skladu sa Zakonom o koncesijama.

 Međutim, istakao je da je potrebno unaprijediti ili izmijeniti zakonodavni okvir, u dijelu da kada se prepoznaje javni interes, da se ne mora raspisati javni poziv za dodjelu koncesija, već da primjenom odgovarajućeg modaliteta da trajektnom linijom upravlja država i lokalne samouprave.

Na taj način, kako gospodin Latić saopštava, moglo bi biti zakonito, da državno preduzeće JPMD u saradnji sa opštinama, obavlja saobraćaj-saopšteno je iz Skupštine.

Mikijelj je predstavio plan nabavki plovila i naveo da će JPMD kompletnu investiciju realizovati iz sopstvenih sredstava.

-Očekuje da će do 15. aprila biti nabavljeno i operativno šest plovila-dva trajekta kapaciteta veća od 60 vozila, dva trajekta kapaciteta od 45 do 60 vozila i dva trajekta kapaciteta od 20 do 30 vozila, ukupne nosivosti vozila veće nego što je bila flota ,,Pomorskog saobraćaja”.

Spremni smo da se pri formiranju cijene prevoza, vodi računa o pogodnostima za stanovnike Herceg Novog, Kotora i Tivta, da određene službe budu oslobođene plaćanja.

Prema našim procjenama investicija će se vratiti za dvije godine, nemamo ništa protiv formiranja specijalizovanog preduzeća sa opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat-kazao je Mikijelj.

U skupštinskom saopštenju se dodaje da je Mikijelj dao pojašnjenja za ispunjenost uslova, upis u Centralni registar, te da je naveo da će nakon instalacije softverskog rješenja postojati evidencija broja ukrcanih vozila, “što je u skladu sa Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe i neophodno u cilju postizanja bezbjednog funkcionisanja ovog prevoza, na čemu JPMD kontinuirano radi”.

-Saopštio je da su bile dvije inspekcijske kontrole broda ,,Vasilije,, koji trenutno saobraća i da se radi na ispunjavanju svih predviđenih uslova od strane JP MD.

Predsjednici Katić, Komnenović i Jokić su govorili o potrebi uspostavljanja zajedničkog specijalizovanog preduzeća od strane države i lokalnih samouprava, koje bi upravljalo ovom trajektnom linijom, uz nadu da će dinamika nabavki plovila, pratiti dinamiku pojačanja turističkog prometa, kao i da će opštine na čijem se obalnom području nalaze privezišta imati određene benefite.

Oni su istakli brojne situacije i stanja, koje su prepoznate kao problem u bokeškim opštinama i akvatorijumu, a koje nijesu dobro zakonski riješene (pilotaža kruzera, slobodni saobraćaj u Boki, problem ,,Plave špilje”, naplata tunela ,,Sozina”, problem organizovanog autobuskog prevoza).

Čulo se jedinstveno mišljenje predsjednika bokeških opština o potrebi dugoročnog rješavanja saobraćajne infrastrukture kroz Boku, sa posebnim akcentom na pronalaženje jednog rješenja za funkcionalan saobraćaj kroz Boku kotorsku, bilo da se radi o podmorskom tunelu Herceg Novi – Luštica, ili izgradnji mosta, a da se odluka donese kroz plansku dokumentaciju, odnosno Prostorni plan Crne Gore-dodaje se u saopštenju.

Sastanak je, navode iz Skupštine Crne Gore,  sumiran  sljedećim zaključcima:

-Jedinstven je stav da država, zajedno sa lokalnim samoupravama treba da upravlja linijom Kamenari – Lepetane i izražena je nada da se tranzicija u radu i nabavka plovila, neće odraziti na kvalitet i bezbjednost usluge i da slijedi veliki izazov da se ovaj zadatak uspješno izvede;

-U cilju obezbjeđenja kvalitetnog rješenja, predlaže se nadležnom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, da uradi analizu zakonskog okvira koji se tiče zakonske odredbe o koncesiji, u odnosu na unutrašnji pomorski saobraćaj trajektom;

-Predloženo je da se u Herceg Novom na ovu temu održi zajednički sastanak Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet;

-Konstatovano je da se, kada je riječ o trajektnom saobraćaju, radi o kratkoročnom rješenju saobraćaja kroz Boku, ali da kroz planska dokumenta, treba strateški odrediti način za bolje saobraćajno povezivanje obala (podmorski tunel ili most).