news-details
Ekonomija

Opština Herceg Novi: DPS netačnim informacijama pokušava da obmane građane

Iz Opštine Herceg Novi reagovali su na saopštenje DPS Herceg Novi u kojem navode da je porezu na nepokretnost u toj opštini za 2022. godinu uvećan za 30 posto u odnosu na prethodnu godinu.

-Saopštenje Opštinskog odbora DPS Herceg Novi predstavlja primjer političkog pamfleta koji ne sadrži cjelovite niti tačne informacije, zbog čega djeluje da mu cilj nije dobrobit građana, već obmanjivanje javnosti-navodi se u reagovanju Opštine Herceg Novi.

Da je drugačije, ističu, potpisnici ovog saopštenja bi se informisali i saznali da se stope za obračun poreza na nepokretnosti određene opštinskom odlukom u najvećem broju nisu mijenjale godinama.

-Međutim, DPS ponovo bira širenje neistina, čime pokazuje nepoštovanje prema građanima i još jednom potvrđuje da mu navodna briga za dobrobit Herceg Novog stoji kao vuku jagnjeća koža- stoji u reagovanju.

Iz Opštine su kazali da, osnovna poreska stopa za stanove rezidenata u funkciji stanovanja u Herceg Novom iznosi 0,25 odsto i ona je ista već nekoliko godina.

Ističu da je poredeći sa drugim opštinama, ovo jedna od najnižih stopa za oporezivanje po ovom osnovu.

-Do odstupanja u visini poreza na nepokretnosti u 2022. u odnosu na prošlu godinu došlo je zbog razloga na koje Opština Herceg Novi nije, niti može direktno da utiče.

Naime, ono je rezultat povećanja prosječne kupoprodajne cijene po kvadratnom metru na tržištu nepokretnosti, shodno zvaničnom podatku koji dostavlja državna ustanova nadležna za poslove statistike, Monstat.

Porast ove vrijednosti u odnosu na prethodnu godinu jeste osnovni razlog za promjenu iznosa na poreskim rješenjima.

Radi pojašnjenja građanima – Zakonom je određeno da se poreska osnovica utvrđuje na osnovu procjene vrijednosti nepokretnosti koju dostavlja Monstat, čime dolazi do korekcije poreza na godišnjem nivou-piše u reagovanju.

Kako su dodali, prosječna tržišna cijena nepokretnosti po kvadratnom metru je za 2020.   iznosila 1.113 eura, za 2021. godinu 951 euro, a za ovu godinu iznosi 1.194 eura.

-Shodno opštinskoj Odluci, na navedenu osnovicu se primjenjuje korektivni koeficijent za određivanje tržišne vrijednosti, a uz to i koficijent lokacije utiče na određivanje visine poreza.

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi kontinuirano radi na kreiranju kvalitetne baze podataka, na osnovu zvaničnih državnih registara, kako bi na što efikasniji i precizniji način generisala poreska rješenja, a posebno vodeći računa o obuhvatanju svih olakšica za građane koje su predviđene zakonom i opštinskom odlukom-navodi se u reagovanju.

Iz twe opštine naglašavaju da kroz sklapanje sporazuma sa građanima, Uprava redovno izlazi u susret svima koji imaju poteškoće u izmirivanju poreskog duga, jer cilj lokalne uprave kako su istakli, “nije rigidna poreska politika, već postupanje uz puno razumijevanje složenog stanja u opštinskoj privredi i ekonomiji uopšte”.

Poručuju da će lokalna uprava i za narednu fiskalnu godinu nastaviti da, u okviru pozitivnih propisa, iznalazi maksimalne moguće olakšice za građane, uvažavajući sve složeniju ekonomsku i tržišnu situaciju

-Opština Herceg se u upravljanju rukovodi isključivo državnim i opštinskim propisima, bez obzira na uvijek prisutnu mogućnost da to bude nejasno loše obaviještenim i malicioznim predstavnicima određenih političkih subjekata-zaključuju u saopštenju.