news-details
Prova

Kotor: MKI da riješi problem nelegalnog vezivanja glisera

Izvor: Dan

Autor, foto: Biljana Marković

 Luka Kotor je nadležnom Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI)  prijavila Inspekciju sigurnosti plovidbe (ISP) Lučke kapetanije Kotor jer im, kako tvrde, ne pružaju asistenciju u rješavanju problema nelegalnog vezivanja glisera u dijelu koncesionog područja predviđenog za vez jahti i brodova.

Naime, odlukom menadžmenta i korišćenjem člana iz ugovora koje je Luka Kotor imala sa zakupcima veza, vlasnici glisera su krajem prošle godine obaviješteni da će novi vezovi za glisere biti u akvatorijumu Gradskog parka, te da su shodno isteku ugovora dužni da uklone plovila sa postojeće lokacije, preko puta gradskog pozorišta.

Dio vlasnika je premjestio plovila na novu lokaciju uz potpisivanje novih ugovora, a dio je i dalje ostao na starom vezu, a da za to, kako tvrde iz Luke, nisu imali pravnog osnova.

 Pozivajući se na zakonsku regulativu i koncesioni ugovor, po kojem je, između ostalog, koncesionar u obavezi da omogući nesmetan rad koncesionara u području koje je predmet ugovora, Luka Kotor je Inspekciji sigurnosti plovidbe prijavila nelegalno vezana plovila koja su, kako tvrde, blokirala plovidbeni put i onemogućila vezivanje drugih plovila shodno planu i raspoređivanju koji je u nadležnosti "marinske službe" u Luci Kotor.

 – Međutim, asistencija, odnosno reagovanje inspektora sigurnosti plovidbe je izostalo. Ne samo da nijesu reagovali i izašli na teren, već su Luku Kotor uputili na asistenciju komunalne policije, iako dobro znaju da ovakav vid problema nije u nadležnosti komunalne policije i inspekcije – saopštili su iz Luke.

 Vezovi u gradskom parku, foto: Biljana Marković

Kako su dodali, u cilju zaštite vlasnika koji su premjestili svoja plovila i plaćaju naknade za vez, preduzeli su niz dodatnih radnji kako bi onemogućili "ovakvo nelegalno i protivpravno upadanje na svoj posjed", a, između ostalog, postavili su i plutajuću branu.

– Sve to kako bismo drskim i neodgovornim vlasnicima plovila onemogućili njihovo korišćenje. Međutim, branu su pokidali.

Kada je nakon ovakvog vandalskog čina Luka Kotor ponovo pozvala inspektore sigurnosti plovidbe da sačine zapisnik i kazne počinioce, ponovo se nisu pojavili, ali su zato napisali Luci Kotor prekršajni nalog zbog postavljanja brane.

Kada se radi o nelegalno vezanom plovilu, onda ono ne remeti plovidbeni put, a kada Luka Kotor na istom tom mjestu postavi plutajuću branu u namjeri da spriječi nelegalno korišćenje državne imovine, onda ona remeti plovidbeni put.

O čemu se ovdje radi svakom je jasno – istakli su iz Luke Kotor.

S druge strane, iz Inspekcije sigurnosti plovidbe (ISP) pojašnjavaju da su zaduženi samo za vršenje inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o lukama, kojim je propisano da je red u luci i u marinskom dijelu luke u nadležnosti koncesionara ili zakupca.

– Oni smatraju da je inspekcija njihov servis, a, u suštini, mi vršimo samo inspekcijski nadzor nad primjenom zakona.

Nekoliko puta smo išli i pregledali da li gliseri imaju plovidbene dozvole; one su uredno produžene, i to je to.

Smatraju da ja kao inspektor treba da održavam red u luci, što nije u mojoj nadležnosti.

 Uputio sam ih na Morsko dobro i na Upravu pomorske sigurnosti (UPS), da sa njima taj dio definišu ugovorom.

Ako ne mogu da održe red u luci, treba da angažuju zaštitarsku službu – rekao je za "Dan" pomorski kapetan Grujica Dudić, inspektor sigurnosti plovidbe u Kotoru.

Kada je u pitanju nalog za uklanjanje plutajuće brane, objašnjava da se ona postavlja samo u slučaju ekscesa, poput curenja nafte u more i zagađenja.

– Luka je prošlog mjeseca postavila branu bez ikakvog incidenta, uz obrazloženje da to rade radi slučaja zagađenja jer gliseri ukrcavaju benzin.

U sušitini, htjeli su da se obračunaju sa nelegalnim plovilima i istjeraju glisere. Mi iz Lučke kapetanije shvatili smo da su time svojevoljno zakrčili prilaz luci.

Upozoreni su na to, izdato je rješenje za uklanjanje, prekršajni nalog i novčano su kažnjeni.

Što se tiče plovnih objekata koji im možda ne plaćaju, nije moja stvar da provjeravam i rješavam ugovorni odnos Luke sa vlasnikom glisera, za to postoji sud – kategoričan je Dudić.

Podnijeli šest tužbi

Iz Luke navode da su do sada podnijeli šest tužbi za ometanje državne imovine upadom na posjed, i to protiv DOO "Una", Sea Stars, Sea Mount i "Avantiro", te protiv fizičkih lica M.Đ. i M.V.

Podnijeli su i dvije krivične prijave, i to protiv N.N. lica i protiv N.B. i N.N. lica, a zbog protivpravnog zauzimanja koncesionog područja i oštećenja tuđe stvari.

–Pokazali smo spremnost da spriječimo neodgovorne i bahate vlasnike glisera i onih koji su povezani sa istima u njihovoj namjeri pokazivanja da im niko ništa ne može i da su iznad zakona, kao i da zaštitimo one odgovorne koji poštuju zakonske norme, pravila i procedure i kojih u ovom trenutku ima 20 sa kojima smo potpisali ugovore o vezu na za to predviđenoj lokaciji (za razliku od 2019, kada ih je bilo šest) – piše u saopštenju Luke dostavljenom "Danu".