news-details
Škrinja

Priče iz pera, mača i mora

Izvor, foto: Radio Kotor

Autor: Predrag Nikolić

Izložba pod nazivom “Porodica Radimir - Priče iz pera, mača i mora”, otvorena u crkvi Svetog Mihovila u Dobroti, čiji eksponati čine dio Zbirke Radimir, upoznaje nas sa likom i djelom zapaženih članova ove porodice kroz istorijska dokumenta i zapise, znamenja, diplome i portrete i otkriva fragmente prošlosti Boke Kotorske.

Kako se čulo na ovom svojevrsnom kulturnom događaju, portreti , medalje, diplome i uiforme, izložene u porodičnom hramu Radimira, služile su isticanju dostojanstvenog držanja i dostignuća u Boki Kotorskoj.

-Prilikom da večeras, ispred autorskog tima, otvorim izložbu “Porodica Radimir - Priče iz pera, mača i mora”, ukazana mi je velika čast.

Govor o porodičnim zaostavštinama Bokelja je govor o istoriji ovoga kraja.