news-details
Društvo

XXXI sjednica SO Bar: Odbornici saglasni sa cijenama komunalnih usluga

Izvor, foto: Barinfo

Autor: Nemanja Janković

Na današnjoj 31. sjednici SO Bar, usvojene su dvije tačke dnevnog reda – Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga broj 8441 od 30.12.2021. godine i Odluka o uslovima i načinu plaćanja poreskog duga u ratama, dok je Predlog o izmjeni Odluke o pravima iz socijalne zaštite povučen iz procedure.

Asim Andrić (DPS) je podnio ostavku na mjesto odbornika i njegovo mjesto će popuniti Seno Novalić.

Odbornici su jednoglasno podržali inicijativu Momčila Lekovića (Demokrate) da današnje dnevnice upute za pomoć u liječenju malog Feđe koji se bori sa teškom bolešću, dok se Miloš Fuštić (Demokrate) odrekao mjesečnog paušala. 

Podnoseći izvještaj o prvoj tački dnevnog reda, direktor DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar Mladen Đuričić je objasnio princip po kome se u ovom privrednom društvu utvrđuje cijena vode.

-Cijene predlaže privredno društvo koje se bavi ovim djelatnostima i ona je različita po kategorijama. Smanjivanje cijena nam ne ide u prilog, a Vodovod nije mogao uticati na njih- rekao je Đuričić.

Miloš Šušter (URA) je postavio pitanje “da li bi bila veća šteta usvojiti ili ne usvojiti ovu odluku”.

Odbornik Omer Vukić (SDP), koji je zaposlen u Vodovodu, objasnio je da Vodovod plaća regulatornu agenciju koja određuje cijenu vode i u sklopu širokog spektra djelovanja sprovodi i nadzor nad poslovanjem Vodovoda.

Miloš Fuštić je rekao da nije čuo kako bi se se mogao riješiti ovaj problem i postavio pitanje “šta će biti sa građanima, sa gubicima na mreži, sa nelegalnim prikljčcima?”.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević je u proceduralnom obraćanju kazao da je “u prethonom periodu sistem zakazao, na način da sva lokalna preduzeća kontroliše”.

-Tako je i sa ovim preduzećim. Niko od nas ne može da kontroliše cijenu vode.

Podstakla me diskusija prethodnika, studija je odrađena za bezvodna područja, taj dokument je postao vlasništvo Opštine Bar, i zna se kako se može doći do njega.

Ovaj document je zloupotrebljen od jednog političkog kluba na tribini. Pravo na uvid imaju svi, nije tajna, to je vlasništvo svih nas, ali se zna kako se može koristiti. Ovo shvatite dobronamjerno-rekao je Raičević.

Dragan Vojvodić (SDP) je podsjetio na stara vremena kada je “ova ova Skupština imala petlju da stavi tačku na ‘i’”.

-Neki su to politički platili. Skinuli smo tačku dva, a treba da dižemo ruku za povećanje vode- ukazao je Vojvodić.

Božidar Janković (DPS) je istakao da smo “svjedoci da je nova vlast kontradiktorna”.

-Ova firma radi na najbolji način, odgovora na sve pozive, ni jedan kvar ne može da ostane neriješen… Dosta je populističkih priča o određenim partijama-podvukao je Janković.

Odluka je usvojena sa 22 glasa “za”, dok se “protiv” izjasnilo pet odbornika.

Sekretarka Sekretarijata za finansije Ivana Backović je u obrazloženju Odluke o uslovima i načinu plaćanja poreskog duga u ratama kazala da smo “zbog pandemije svi u problemu, pa je zato i napravljen ovaj plan za plaćanje u ratama, kao pomoć građanima”.

-Pravo na plaćanje duga na 24 rate ima svaki dužnik koji se zakonski prijavi. Smatramo da je ovo značajna povoljnost u ovom teškom vremenu-istakla je Backović.

Miloš Fuštić (Demokrate) je rekao da će ovu odluku će politički komentaristi.

-Ovo je ‘vruć krompir’ za onog ko bude ovdje iduće godine. Uzrokovaće mnogo problema u budžetu Opštine.

Znamo ko ne plaća porez, a patriotizam mogu dokazati na način I što će obaveze redovno izmirivati-naglasio je Fuštić.

Ammar Borančić (LP) je osjetio potrebu da reaguje u smislu prozivke “nekih koji ‘barjače’”.

-Nema istine u tvrdnji da oni ne plaćaju porez. Ima i ‘ovih i onih’, pa neki ne ‘barjače’ a porez ne plaćaju-rekao je Borančić.

Replicirao mu je Fuštić, riječima da “od kada zna za sebe, da je Crnogorac” i dodao da “ima čak i biznismena koji ne plaćaju porez”.

Resorna sekretarka je, kako je navela “žao što je rasprava otišla u tom pravcu”.

-Porez se dijeli na rezidente i nerezidente i nikako drugačije. Porez se odnosi na sve, a i reprogram takođe, nema mjesta da se radi o tome da se redovne platiše dovode u neravnoprvan položaj-objasnila je Backović.

Odbornik Šušter je kao povoljnije rješenje ponudio da se razmotri opcija o oslobađanju od kamate, što je, kako procjenjuje, mnogo povoljnije.

-Najbolji primjer su krediti iz prošle godine, koji su mnoge znatno skuplje koštali. Ja se samo bojim ‘rupe’ u budžetu- kazao je Šušter.

Predsjednik Opštine Dušan Raičević je mišljenja da plaćanje poreskog duga u ratama predstavlja “povoljnost za sve građane koji imaju dugovanja iz prethodne godine”.

-Znamo kakva je bila ekonomska situcija, pa smo zbog negativnog uticaja cijenili da je ovo dodatni benefit za sve građane.

Ne znam kako možete da kažete da je ovo skrivanje iza patriotizma, a imate svo pravo da kao glavni poreski inspektor (Fuštić, prim.aut.) uradite sve što je u Vašoj moći.

Posao poreskih inspektora je da sve popišu. Da bi uspjeli da naplatimo dugoročne dugove, mislim da ne bi trebalo da imamo dilemu. Posebno ne u godini u kojoj je za prethodnu naplaćen rekordan porez. Znači, ima discipline.

Ovo je za sve dobro, nema toga ko će kamate obračunavati na reprogram duga. Nismo mi bankarske instuitucije.

Mi nemamo takav vid naplate poreza. Ovo je samo još jedan od doprinosa koji dajemo na uspjeh iz prošle godine. Cifre sve govore.

Ovakvim komentarima bacamo sjenku na sve to. Htio sam samo da dam dodatno pojašnjenje. Ova kolacija je posvećena građanima Bara-zaključio je Raičević.

Miloš Fuštić je bio decidan u tvrdnji da “ne napada one koji plaćaju redovno, tih 75 posto”.

-Ja ne filozofiram, ali ovo se ne odnosi na one koje plaćaju. Problem nastaje kada neko plaća, a drugi kažu ‘ma, ne interesuje me’-kazao je Fuštić.

Odluka o uslovima i načinu plaćanja poreskog duga u ratama usvojena je sa 22 glasa “za”, dok je “uzdržano” bilo pet odbornika.