news-details
Društvo

Osnovan Romski edukativni centar u Baru

Foto: CAREP

 Centar za afirmaciju RE populacije – CAREP danas je osnovao Romski edukativni centar (#REC) u Baru, s ciljem da osnaži mlade pripadnike i pripadnice romske i egipćanske (RE) populacije, kao i većinske populacije u prepoznavanju različitih oblika diskriminacije u zajednici, kao i u kreiranju i prepoznavanju najefikasnijih mehanizma za zajedničku borbu u ostvarivanje svojih zagarantovanih prava.

-Mladi iz Bara su uz pomoć kolega i koleginica iz Nikšića timskim radom na jednodnevnoj obuci mapirali najveće izazove sa kojima se susreću u svojoj lokalnoj zajednici, naučili više o menadžmentu i upravljanju organizacijama, komunikacijskim vještinama i procedurama za osnivanje organizacije.

Inače, ovo je bila četvrta radionica/obuka sa mladima iz Bara i Nikšića, koja je u skladu sa osnovnim ciljem našeg projekta i organizacije - osnaživanje mladih iz manjinske grupe-saopštili su ovim povodom iz CAREP.

Iz CAREP ukazuju da kao društvo ne smijemo dozvoliti da mladi budu prepušteni "sami sebi" bez adekvatne brige i zaštite o njihovom položaju i potrebama.

-Vjerujemo da će mladi u budućnosti imati kontinuiranu podršku od strane lokalne samouprave i da će zajedničkim akcijama stvoriti zdravo društvo za podršku i razvoj mladih.

Veliku podršku su nam pružili Opštine Bar i Savjetnik za manjine Naser Kraja, kojima se ovim putem zahvaljujemo na razumijevanju značaja rada sa mladima, pripadnicima RE populacije-dodali su iz CAREP.

Ovaj projekat podržao je Fond za aktivno građanstvo – FAKT kroz program “Podrške aktivizmu i liderstvu mladih”. Projekat Jačanje aktivizma mladih u opštinama Nikšić i Bar - Zajedno smo jači! se realizuje uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).