news-details
Ekonomija

Dug Komunalnog preduzeća Kotor premašio 3,1 milion eura

Izvor: Dan

Autor, foto: Biljana Marković

Preduzeću DOO Komunalno Kotor fizička i pravna lica za izvršene usluge duguju ukupno 3.160.592 eura, od čega građani 1.309.811 eura, a firme 1.850.781 euro, saopštila je za "Dan" direktorica preduzeća Miljana Đurišić dodajući da su po osnovu neizmirenih računa pokrenute tužbe prema fizičkim licima u iznosu od 179.350 eura, a prema firmama od 781.369 eura.

 – Postoji problem utuženja i otpisa dugovanja građana koji opterećuje saldo dugova i zapravo predstavlja zastareli dug, pa je procjena da će se od ukupnih dugovanja fizičkih lica naplatiti 500.000 eura, a ostatak ide na zastaru koja se odnosi na period čak i više od deset godina.

Dug preduzeća prema dobavljačima zaključno s 31. avgustom iznosi 265.000 eura, od čega najviše za gorivo, odlaganje komunalnog otpada na deponiji "Možura" i za vodu-kazala je Đurišić dodajući da je broj redovnih korisnika fizičkih lica 4.303, "vikendaša" 5.991, a pravnih lica prosječno 900.

Preduzeće je, prema njenim riječima, lani prihodovalo ukupno 3.181.775 eura, dok su troškovi iznosili 3.871.576 eura, a najveći u iznosu od oko 1.500.000 eura odnose se na bruto zarade zaposlenih.

– Prihodi za ovu godinu projektovani su na iznos od 3.500.000 eura, a rashodi na 3.200.000 eura. Od početka godine do 31. avgusta preduzeće je prihodovalo 2.164.616 eura, a troškovi iznose 1.725.105 eura. Plate zaposlenima redovno se isplaćuju, s pripadajućim porezima i doprinosima- naglašava direktorica.

Dug prema dobavljačima, u iznosu od oko 470.000 eura, glavni je problem s kojim se novo rukovodstvo susrelo prilikom preuzimanja upravljanja preduzećem. Osim toga, postoje i neizmirene obaveze prema OŠ "Njegoš" od oko 110.000 eura, po osnovu korišćenja zemljišta u vlasništvu Ministarstva prosvjete za parking Benovo.

– Takođe, zbog pandemije je bilo potrebno sprovesti racionalizaciju troškova u mjeri u kojoj to aktuelna situacija dozvoljava, a u skladu sa nesmetanim funkcionisanjem procesa rada. Akt o sistematizaciji star je 30 godina, pa je glavni zadatak novog rukovodstva izrada novog.

Nedostatak radne snage je glavni problem u obavljanju redovnih poslova na održavanju čistoće javnih površina. Konstatovano je i da je sistem kontrole rada zaposlenih na naplatnim punktovima (parking, pijaca, pretovarna stanica i dr.) na niskom nivou, ali i sistemi kontrole utroška goriva i voznog parka.

 Procedure u poslovanju ne postoje, novi cjenovnik nije napravljen, izvještaj za prethodnu godinu nije bio završen u maju, a fiskalizacija je kasno počela-kazala je Đurišić.

Vozni park star 17 godina

Komunalno Kotor ima 55 vozila i to za odvoz otpada i pražnjenje kontejnera od 1,1 m3, samopodizače za pražnjenje otvorenih kontejnera od 5 m3 i 7 m3, kamion cisternu, vozila za odvoz kabastog otpada, specijalna vozila za transport abrol kontejnera do deponije Možura i motorna putnička vozila.

– Vozni park je u solidnom stanju s obzirom na to da je prosječna starost vozila 17 godina i da su svakodnevno u upotrebi. Za narednu godinu predvidjeli smo nabavku novih vozila za sakupljanje otpada prvenstveno za pražnjenje polupodzemnih kontejnera-najavljuje Đurišić.

Sredstva će biti obezbijeđena iz sopstvenog ili opštinskog budzeta, a u planu je da se aplicira i kod međunarodnih fondova.

ad