news-details
Prova

Formirano Koordinaciono tijelo za pomorce

Na predlog premijera Duška Markovića, Vlada je formirala Koordinaciono tijelo za pomorce, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

U saopštenju se dodaje da je to u skladu sa zaključcima sastanka Markovića i čelnika Unije pomoraca.

-Imajući u vidu potrebu da pitanja koja se odnose na pomorce budu što sveobuhvatnije analizirana i, shodno tome, predložena konkretna rješenja, prepoznata je i potreba da se kroz interresorsku saradnju pristupi sistemskom rješavanju pitanja koja se odnose na status pomoraca i unapređenju statusa-, navodi se u saopštenju Vlade Crne Gore.

Prema istim navodima, zadatak Koordinacionog tijela je da u najkraćem roku predloži rješenja za  mjere koje će biti preduzete za pomorce po njihovom povratku na teritoriju Crne Gore dok traje pandemija novog korona virusa.

-Revidiranje kriterijuma i načina kontrole obrazovnih institucija koje se bave obrazovanjem pomoraca, kao i centara za obuku pomoraca; usaglašavanje nadležnosti između nadležnih ministarstava, u vezi sa obrazovanjem, obukom, socijalnom i zdravstvenom zaštitom pomoraca; izrada programa zapošljavanja pomorskih pripravnika na domaćim i stranim brodovima; uključivanje pomoraca u nacionalni sistem socijalne i zdravstvene zaštite po uzoru na druge pomorske zemlje, kao i sagledavanje i eventualne izmjene poreske politike koja se odnosi na oporezivanje zarada pomoraca- navodi se u saopštenju.

Iz Vlade dodaju da je koordinaciono tijelo ovlašćeno da predloži rješenja i za ostala pitanja koja u toku rada Koordinacionog tijela budu kandidovana ili za čijim se rješavanjem ukaže potreba.

-Predsjednik Koordinacionog tijela je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, a članovi su predstavnici nadležnih državnih organa kao i Unije pomoraca Crne Gore, Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore i Udruženja agencija koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju pomoraca Crne Gore- zaključuje se u saopštenju.