news-details
Društvo

Romska zastava na zgradi Opštine povodom Međunarodnog dana Roma

Povodom Međunarodnog dana Roma danas je na zgradi Opštine Herceg Novi, uz državnu i gradsku, istaknuta i romska zastava. Istaknuta zastava simbol je poštovanja romske tradicije i kulture, a ujedno i posvećenosti lokalne uprave u nastojanju da bude unaprijeđen položaj Roma u našem društvu, saopšteno je iz Opštine Herceg Novi.

Dan proslave romske kulture i podizanja svijesti o problemima sa kojima se suočava najveća etnička manjina u Evropi čestitao je svim Romkinjama i Romima predsjednik Stevan Katić, u svoje lično i ime Opštine Herceg Novi.

-Ovaj datum je povod da još jednom pošaljemo snažnu poruku da samo zajedničkim djelovanjem svih društvenih činilaca može doći do ozbiljnih promjena koje će romskoj zajednici donijeti potpunu jednakost i inkluziju.

Herceg Novi sa ponosom može da kaže da predstavlja dugogodišnjeg pouzdanog partnera romske zajednice u našem gradu, i to kroz podršku projektima i inicijativama za rješavanje problema stanovanja, obrazovanja, lične dokumentacije i unaprjeđenja pristupa zapošljavanju.

Želim da danas uputim riječi zahvalnosti nevladinoj organizaciji “Mladi Romi” iz HercegNovog, koja je ozbiljan, odgovoran i proaktivan činilac u našoj lokalnoj zajednici. Kao takvi, oni su snažna veza lokalne uprave sa pripadnicima romske populacije, osvjetljavaju probleme, nude moguća rješenja i značajno doprinose poboljšanju položaja Romkinja i Roma u gradu.

Interes svih nas je da svako romsko dijete bude obuhvaćeno predškolskim i osnovnim obrazovanjem, da sve veći broj njih nastavi školovanje upisom na visoke škole i fakultete, da svi pripadnici romske zajednice imaju zagarantovana temeljna prava i jednake šanse, kao i da bude ojačano njihovo učešće u javnom životu.

Takođe, važno je da se zajedno borimo protiv brojnih stereotipa i predrasuda prema romskoj zajednici. Ostvarenje ovih ciljeva je naša želja svim Romkinjama i Romima na današnji dan-poručio je Katić.

Romska zastava istaknuta je na zgradi Opštine Herceg Novi na poziv i u saradnji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope.

-Imajući u vidu da se, pored Međunarodnog dana Roma, danas obilježava i 50 godina od Prvog svjetskog kongresa Roma održanog od 7-12. aprila 1971. u Oringtonu u Velikoj Britaniji, romska zastava biće istaknuta do 12. aprila-zaključuje se u opštinskom saopštenju.