news-details
Škrinja

Opština saglasna: Markat zaštititi kao kulturno dobro

Izvor, foto: Dan

 Sekretarijat za zaštitu prirodnog i kulturne baštine, JU Pomorski muzej Crne Gore, OJU „Muzeji“, doo „Komunalno”, te NVO „Ekpedicio”, podržali su inicijativu za uspostavljanje zaštite kulturnog dobra - kotorska pijaca „Markat“, koju su Upravi za zaštitu kulturnih dobara 17. marta podnijeli Kotorani Ilija Mlinarević i Dolores Fabian.

Kotorska tržnica, u narodu popularna kao „pjaca”, ili „Markat”, po svojoj građevinskoj i arhitektonskoj koncepciji jedinstven je prostor u Kotoru i Crnoj Gori.

U inicijativi se navodi da je nastala početkom 20. vijeka, kao potreba da se iz urbanog jezgra grada i neposredne okoline, zbog zdravstveno-sanitarnih razloga uklone proizvodi koji su se na tim lokacijama prodavali; riba, meso, živina, med, vosak, povrće, voće, ulje, sir i slično.

Kotorski Markat u kontinuitetu bilježi trajanje od preko jednog vijeka. Predstavlja tip utilitarne gradske arhitekture, jer je za njegovu izgradnju korišćen gradski bedem kao istočni zid, koji je nadogradnjom dobio svod, a prednji, zapadni dio prema moru koncipiran je sa kamenim stubovima i vratima sa metalnim dekorativnim rešetkama.

Važan segment kotorske tržnice je venecijanski lav isklesan u kamenu (16. vijek), koji se nalazi na bedemu iznad ribarnice u unutrašnjosti Markata. Na kotorskoj pijaci prodaju se prepoznatljivi mediteranski proizvodi, a mogu se naći i proizvodi iz zaleđa Lovćena i Orjena, pa Markat pruža priliku da se čuju nazivi artikala na dijalektu, upozna sa prehrambenim navikama podneblja, ali i vide djelovi narodnih nošnji.

 Na Markatu se održavaju i zabave, naročito tokom karnevalskih fešti.

-Stavljanjem pod zaštitu spriječilo bi se moguće devastiranje kotorskog Markata kao jedinstvenog arhitektonskog i upotrebnog objekta- poručuju Mlinarević i Fabijan.