news-details
Društvo

Tražili smo plan otplate, ali Opština ćut

Biznismen Edin Kolarević reagovao je na tekst „Kolareviću prinudno naplaćuju 65.000 eura“ objavljen u štampanom izdanju dnevnog lista „Dan“ 11. novembra 2020, koji je prenijet i na portalu Feral.bar. U skladu sa Zakonom o medijima, reagovanje prenosimo integralno.

– U spornom tekstu, kao i svim objavama do sada, dnevni list „Dan“ plasira niz neistinitih i nepotpunih informacija u vezi sa turističkim kompleksom u Dobroti, kojima se iskrivljuje realno stanje stvari.

Time se, nažalost, iz pobuda političke prirode, očigledno nastoji nanijeti šteta projektu, koji je, po svim parametrima, od značaja za promociju Boke kotorske i crnogorskog turizma.

 Prije svega, spekulacije o vlasničkoj strukturi su krajnje maliciozne i neutemeljene, jer je vlasnička struktura transparentna, a sve promjene su, uredno i blagovremeno prijavljivane nadležnim organima.

 Nadalje, ne postoji turistički kompleks pod nazivom „Allure Pallazzi Kotor Bay“, kako se u tekstu pogrešno navodi, već jedino može biti riječi o rizortu „Huma Kotor Bay Hotel and Villas“.

Navodi o postojanju privatne plaže u cjelosti su neutemeljeni, jer je privredno društvo „DP Hotel Facility“ samo zakupac plaže, koja je, kao dio morskog dobra, svim crnogorskim građanima i svim turistima dostupna pod istim uslovima.

Pozdravljanje i afirmacija inicijative Opštine Kotor da se, u vrijeme teške krize izazvane pandemijom novog koronavirusa kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou, blokiraju računi i ugrozi egzistencija privrednom društvu koje se isključivo bavi turizmom i ugostiteljstvom – u najmanju ruku je nedobronamjerno i ne može služiti na čast jednom mediju.

Napominjem da je riječ o skandaloznom potezu lokalne samouprave i čistom, politički motivisanom revanšizmu u odnosu na, što je naročito paradoksalno, lice koje nikada nije bilo član bilo koje političke partije, koje nikada nije bilo politički angažovano, niti je javno iskazivalo svoje političke stavove.

Ovakav potez Opštine je frapantan, jer je direktno usmjeren i protiv 150 zaposlenih, koliko privredno društvo zapošljava u visokoj sezoni. To što lokalne vlasti ne haju za ugrožavanje 150 radnih mjesta u jeku ekonomske krize, zarad sitnih, dnevno-političkih poena bi, u svakom zdravom i demokratskom društvu, moralo da povlači i ličnu odgovornost donosilaca odluka.

Pritom, pravna lica koja se pominju u tekstu, nažalost, nijesu ni po čemu specifična u odnosu na ostale ugostitelje i turističke poslenike, koji su se zbog pandemije našli u istoj ili sličnoj poziciji, a koji, kao savjesni i odgovorni privrednici, nastoje da prežive ovaj kritični trenutak za cijeli svijet.

Navedena pravna lica su uredno prijavila sve svoje obaveze, te su u komunikaciji sa nadležnim organima, a vjerujući da ih lokalna vlast doživljava kao svoje partnere i saborce za očuvanje crnogorske privrede, nastojala da, uvažavajući nespornu okolnost više sile, iznađu rješenje za nastalu situaciju.

U vezi sa prethodno navedenim smo se u više navrata – tokom ljetnjih mjeseci, te tokom septembra i oktobra (posljednji put 30.10.2020. godine) obraćali Opštini Kotor, i to sa predlogom za organizovanje sastanka i postizanje dogovora o modalitetu isplate dospjelih obaveza.

Na navedene inicijative – nikada nije konkretno odgovoreno. Štaviše, prvi „odgovor“ od Opštine Kotor dobili smo preko Vašeg medija, što samo potvrđuje prethodnu tezu o revanšizmu, te politički motivisanom, diskriminatorskom i nedobronamjernom postupanju Opštine.

Zbog zaštite projekta od značaja za lokalni, ali i crnogorski turizam, te radi zaštite zaposlenih, ali i svih turističkih poslenika koji su se našli ili se mogu naći u istoj poziciji, dužan sam da skrenem pažnju javnosti i reagujem na ovakvo postupanje lokalne samouprave.

Takođe, navodim da ću se protiv svakog pokušaja da se „preko mojih leđa“ ubere po koji politički poen boriti svim mogućim i dozvoljenim sredstvima – navodi se u reagovanju Edina Kolarevića.

ad