news-details
Škrinja

Potreban integrisani pristup u zaštiti i promociji Starog Bara

Turistička organizacija (TO) Bar organizovala je danas prvi onlajn konsultativni sastanak na projektu „EMOUNDERGROUNDS“ sa ciljem da upozna javnost sa predstojećim aktivnostima, te da dobije relevantne predloge za unaprjeđenje i bolju valorizaciju kulturnih dobara na teritoriji opštine Bar. 

Osnovne podatke o projektu, partnerima i raspoloživom budžetu predstavio je direktor TO Bar mr Emil Kukalj,

Cilj projekta je promocija i valorizacija identifikovanih kulturnih dobara-dvorci, tvrđave i drugi objekti kulture sa podzemnim tunelima, a samim tim i da se na održiv način doprinese atraktivnosti i konkurentnosti odabranih turističkih destinacija koristeći napredne informacione i komunikacione tehnologije (ICT).

 Planirano je da se projekat i aktivnosti realizuju od januara 2020. do juna 2022. godine. Ukupan budžet projekta je 2,605.497 eura, dok je za TO Bar opredijeljeno 150 255 eura. Iz projekta će biti bespovratno obezbijeđeno 127.716 eura, dok je učešće TO Bar 22.538 eura.

Menadžer projekta mr Nikoleta Nikčević predstavila je projektne ciljeve i aktivnosti, ukazujući na važnost umrežavanja turističkih poslenika za dalju promociju turizma u opštini Bar sa fokusom na Stari grad Bar koji će biti predmet interesovanja projekta.

-Kroz prethodno pripremljena pitanja moderator diskusije Darko Pekić je uključio različite zainteresovane strane iz turističkog sektora i prikupljene su značajne informacije koje će TO Bar iskoristiti za pripremu daljih aktivnosti.

Učesnici su se složili da je potreban integrisani pristup u zaštiti i promociji Starog Bara, a saglasni su i sa potrebom da se formiraju međunarodna partnerstva kako bi se lokalni turistički poslenici mogli dodatno promovisati na regionalnom i međunarodnom tržištu-saopštili su ovim povodom iz TO Bar.

Ovaj projekat se realizuje u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020 (ADRION) kroz mrežu od deset projektnih partnera i pet povezanih partnera među kojima su osim TO Bar i Opština Carpi (Italija), Opština Andravida–Kyllini (Grčka), Razvojna agencija Porin Rijeka i Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik iz Hrvatske, Regionalni razvojni centar Koper i Opština Ivančna Gorica iz Slovenije, Opština Kukes iz Albanije, te Javna ustanova Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinje iz BIH.

Uloga TO Bar je da koordinira sve aktivnosti koje se tiču promocije projekta i rezultata projekta. Pridruženi partner na ovom projektu je JP Kulturni centar Bar koji ima značajnu ulogu tokom implementacije.

-Na sastanku su bili predstavnici Ministarstva kulture, Opštine Bar, Kulturnog centra, turističkog sektora (hotelijeri, turističke agencije, restorateri, turistički vodiči, vlasnici privatnog smještaja) i NVO udruženja-dodali su iz TO Bar.