Bar, Crna Gora
24 Jun. 2024.
post-image

Viši sud: Damjanović, Skala radio i Aktuelno da uplate novinaru "Vijesti" 1.000 eura naknade

Izvor: Vijesti

Autorka: Ana Komatina

Foto: Siniša Luković, privatna arhiva

Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže (CKM), Radio Skala, čiji je glavni urednik Slavko Mandić, i “Ski resort Kolašin - 1450” povrijedili su pravo na psihički integritet, čast i ugled i dostojanstvo novinara “Vijesti” Siniše Lukovića, stoji u obrazloženju pravosnažne presude Višeg suda u Podgorici.

Tuženi su presudom obavezani da Lukoviću na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede prava ličnosti solidarno isplate iznos od 1.000 eura sa zakonskom zateznom kamatom, počev od dana presuđenja pa do konačne isplate, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude.

Viši sud je obavezao tužene drugog i trećeg reda da presudu o svom trošku objave na portalima Skala radio i Aktuelno.

Prethodno je Osnovni sud u Kotoru u julu prošle godine usvojio tužbu novinara “Vijesti” protiv Damjanovića i portala Aktuelno i Skala Radio (njihovih osnivača) zbog povrede prava ličnosti jer su plasirali, odnosno objavili, tekstove i komentare u kojima se novinar vrijeđa i proziva da je državni izdajnik, neprofesionalni plaćenik...

Kotorski Osnovni sud je tužene obavezao i da tekst pod nazivom “Damjanović novinaru Vijesti i njegovim poslodavcima: Meni niko nije u džaku donosio novac da izdam Crnu Goru” uklone sa ta dva portala, ali je Viši sud to preinačio i odbio tužbeni zahtjev Lukovića u tom dijelu.

Luković je kao novinar lista i portala “Vijesti” 16. decembra 2021. objavio tekst “Damjanoviću preko 53.000 eura iz tivatske kase”.

U njemu je, pozivajući se na službena dokumenta, iznio podatke o tome koliko je novca predsjednik CKM dobio od lokalne vlasti, tokom mandata Demokratske partije socijalista (DPS).

Damjanović je u demantiju tvrdio da Lukovića plaćaju za pisanje tekstova, te da je na sporan način - zloupotrebljavajući profesiju, zapošljavao porodicu i slično.

Da je Damjanović uvrijedio Lukovića i pokušao da ga diskredituje, utvrdio je kotorski Osnovni sud.

-Sadržinom teksta pređena je granica, imajući u vidu da se radi o neargumentovanim tvrdnjama ničim dokazanim a uvredljivim, sa očiglednom namjerom da se tužilac diskredituje kako lično, tako i profesionalno...-navodi se između ostalog u presudi.

Sud je tada konstatovao i da se targetiranjem novinara kao državnog izdajnika stvara opasnost po njegov tjelesni integritet i život.

U prvostepenoj presudi piše i da portali nisu vodili računa o komentarima ispod teksta i, kako se navodi, nijesu uvredljive brisali blagovremeno, na šta su bili obavezni i to, po zaključku suda, pokazuje da nijesu postupali u dobroj vjeri.

Viši sud u presudi navodi da je prvostepeni pravilno ocijenio sve dokaze.

-Polazeći od utvrđenog činjeničnog stanja, sadržaja objavljenog teksta, kao i iskaza tužioca koji je saslušan u svojstvu parnične stranke kojom prilikom je kazao da se osjeća izuzetno uvrijeđeno i da su mu tvrdnje tuženih objavljene u medijima nanijele moralnu štetu, kao i stvaranje loše atmosfere prema njemu i njegovoj porodici, te da je zbog kampanje koju je počeo Damjanović prema njemu već duže izložen neprijatnostima, uvredama i pritiscima, i ovaj sud nalazi da je pravilno rezonovao prvostepeni sud prilikom odlučivanja...-piše između ostalog u presudi.