Bar, Crna Gora
13 Jun. 2024.
post-image

Hotel od 35 miliona eura na ušću Škurde

Izvor: Vijesti

Autor: Mirko Kotlaš

Foto: Render, privatna arhiva

Kotor će kroz dvije i po godine dobiti još jedan hotel sa pet zvjezdica, a iza 35 miliona eura vrijednog projekta sa 120 soba, stoji kompanija “CG hotel”.

Hotel se gradi ispod magistrale Kotor-Risan, na ušću rijeke Škurde u more, a završetak radova se očekuje kroz dvije i po godine.

Kako je investitor kazao “Vijestima”, trenutno su završeni radovi na zaštiti temeljne jame, a nakon izgradnje, hotel će predati na upravljanje kompaniji “Marriott Intl.”.

Ta američka firma rukovodi sa 8.800 hotela u gotovo 140 zemalja.

Na parceli na kojoj niče hotel sa 252 ležaja, nekada je bio Ugostiteljsko-rekereativni centar (URC).

Taj objekat je srušen 2005. godine, a zemljište je do sada služilo kao betonsko-pješčani parking.

Iz “CG hotela” su pojasnili da su parcelu kupili za pet miliona eura, te da u projekat namjeravaju da ulože 35 miliona eura.

Izvođač radova je kompanije “Briv construction”, a lokaciju od kotorskog Parka slobode dijeli rijeka Škurda, dok je u blizini i Stari grad.

Hotel, kupalište i šetalište...

Hotel će imati dvije podzemne etaže, prizemlje i tri sprata, a biće visok do 14 metara. Ukupna površina parcele je oko 7,5 hiljada metara kvadratnih, dok se objekat gradi na 3.671 kvadratu.

Po elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu, u podzemnim etažama će biti parking sa 98 mjesta, glavna kuhinja, garderoba za osoblje, kantina, blok hotelskih magacina, rezervoari za bazene i fontanu...

Planirano je da u dvije smjene radi 100 radnika.

Prema elaboratu, osim hotela biće uređeno i javno hotelsko kupalište i šetalište, koje će voditi od objekta i kupališta uz obalu Škurde do obližnjeg mosta.

Restoran, lobi i sala su planirani ka moru, dok će poslovni prostori na prizemlju biti okrenuti ka magistrali.

Ističe se da će na taj način šetači imati pristup dok će smještaj biti na spratovima, uz spa, wellness i druge usluge.

Dodaje se da će objekat biti priključen na gradski vodovod, dok će, jer ne postoji kanalizaciona mreža, biti izgrađen odvod do ulične mreže javne kanalizacije.

Planiran je i tretman kuhinjske vode radi separacije masti.

Ističe se da će terase i krovovi biti bogati zelenilom i da su zadržana sva postojeća stabla borova.

Na parceli postoji četinarsko i zimzelenog drveće koje po elaboratu treba sačuvati, ali će biti posječeni oni koji nisu vrijedni zadržavanja, ili ometaju komunikacione koridore i infrastrukturu.

Naglašava se da će biti sačuvan drvored borova uz magistralu.

Među zanimljivostima iz elaborata ističe se procjena da u Boku Kotorsku od ukupne mase vode u zalivu, godišnje uđe oko 0,2 odsto otpadnih voda.

Navodi se da bi u toku izvođenja montažnih i završnih zanatskih radova, moglo doći do pojave štetnih gasova, prašine i pare.

Dodaje se da će doći do emisije štetnih gasova i buke zbog rada mehanizacije, ali da se ne očekuju neprijatni mirisi, kao ni značajnije vibracije.

Ističe se da je riječ o privremenim zagađenjima koja neće značajno uticati na životnu sredinu.

Ne očekuju se ni gubici i oštećenja biljnih i životinjskih vrsta i staništa, jer je riječ o pješčanom zemljištu na kojem je bio parking te da će se uraditi duboko fundiranje i postaviti 120 šipova.

Naglašeno je da tokom ljetnje turističke sezone, od kraja maja do početka oktobra, radova na objektu neće biti.

Najveći izazov bio UNESCO

Iz “CG hotela” su naveli da je jedan od najvećih izazova bilo pribavljanje neophodnih dozvola i saglasnosti, a posebno saglasnost Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO).

Istakli su da su na to odobrenje čekali gotovo dvije i po godine, pa su radove počeli tek u 2023. Naveli su da imaju sve potrebne saglasnosti za nastavak radova.

Kotorski dio zaliva je na UNESCO-vu listu Svjetske prirodne i kulturne baštine, uključen odlukom Komiteta za svjetske baštine iz oktobra 1979.

Ova opština ima bogato kulturno nasljeđe sa velikim brojem zaštićenih kulturno istorijskih spomenika, a svakako najznačajniji među njima je Stari grad, koji je svrstan u spomenik kulture I kategorije.

Zbog prirode i morskog biodiverziteta, Kotorsko-risanski zaliv je proglašen i Emerald područjem, odnosno kasniju “Natura 2000.”, što znači da se radi o području koje je izuzetno značajno za zaštitu i očuvanje biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa.

Prema elaboratu, na lokaciji hotela postoji mogućnost pronalaska arheoloških ostataka, što prepoznaje i Studija o procjeni uticaja na baštinu (HIA).

Dodaje se da je zemljište već oblikovano građevinskim radovima 1960-ih, a kasnije i početkom 20. vijeka, ali da je potreban nadzor radi obima podzemne etaže.

Na parceli nema nema zaštićenih, rijetkih i endemičnih biljaka.

S obzirom na to da je parcela male površine i da je dio urbanizovanog dijela grada, nema ni većeg prisustva ni raznovrsnosti ni zaštićenih životinja, te da na ovom mjestu trajno ili privremeno mogu živjeti pacovi, miševi, galebovi, golubovi, vrapci, laste, gušteri, zmije, žabe, insekti...

U elaboratu se ističe da je “CG hotel” od kotorskog Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, urbanističko-tehničke uslove (UTU) dobio u januaru 2021. godine, i to za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju hotela.

U tom mjesecu su dobili i rješenje o konzervatorskim uslovima, od lokalne Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Za vrijeme rada hotela, osim zemljišta koje će biti zauzeto objektima, jedan dio će se iskoristiti za infrastrukturu dok će ostatak biti ozelenjen dok će objekat izgledom poštovati duh grada.