Bar, Crna Gora
22 Apr. 2024.
post-image

Alković: Društvo maslinara Bar još 2020. ukazalo na probleme Stare masline

Autor: Ćazim Alković, predsjednik Društva maslinara Bar

Foto:  Društvo maslinara Bar

O Staroj maslini u Baru i njenom teškom stanju se protekle sedmice puno pisalo i govorilo.

Mnogi su se osjetili pozvanim da komentarišu situaciju, razmatrali su što je trebalo uraditi, a što nije urađeno, koliko je ugrožena i ima li joj spasa ili ne, pa su službenici, književni kritičari, ekonomisti i mnogi drugi komentarisali da li su agrotehničke mjere koje su primjenjivane na Staroj maslini bile adekvatne, da li je rezidba bila pravovremena ili odakle dolazi voda i gdje nestaje, te ima li „rješenja“ kako je spasiti.

 Sve agrotehničke mjere su na Staroj maslini od 16. aprila 2020. do početka avgusta 2023.  potpuno volonterski sprovodili članovi Društva maslinara Bar.

Kako bi javnost bila tačno informisana i kako pojedinci Staru maslinu ne bi koristili za političke promocije, u Društvu maslinara Bar odlučili smo da se obratimo javnosti.

***

Kao najveća maslinarska organizacija u državi, sa JP Kulturni centar Bar početkom 2020. sklopili smo Ugovor o održavanju Stare masline i primjeni agrotehničkih mjera.

Prije nekoliko dana, Opština Bar je navela da nije imala uvid u taj Ugovor, za šta smatramo da je vrlo čudno, jer je Kulturni centar opštinsko preduzeće.

Mi Ugovor posjedujemo i spremni smo da ga damo na uvid kad god zatreba.

Agrotehničke mjere su, kako je Ugovorom definisano, primjenjivane u skladu sa preporukama Biotehničkog fakulteta.

Zaštitu Stare masline su vršili maslinari koji su položili odgovarajući ispit, a rezidbu takođe maslinari koji posjeduju licence za rezidbu maslina, a uz to imaju dogogodišnju porodičnu tradiciju u tom poslu.

Pored primjene agrotehničkih mjera, Društvo je radilo i na promociji Stare masline, aktivno je sarađivalo sa obrađivačem Studije zaštite (a dijelom zahvaljujući i tome, ona je, na insistiranje Opštine Bar, ponovo proglašena Spomenikom prirode), a u oktobru 2021. i 2022. organizovalo javne berbe kojima su prisustvovali mnogobrojni maslinari, ali i zvaničnici (ministar poljoprivrede, predsjednik Opštine Bar, predsjednik Skupštine Opštine Bar, javne ličnosti grada...).