Bar, Crna Gora
2 Dec. 2023.
post-image

Program stručnog osposobljavanja u portalu Feral.bar

 Prijavljivanje korisnika za učešće u dvanaestom ciklusu Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem počelo je 18. oktobra u 15:00 i traje do 18. novembra do 15:00.

Nevladino udruženje (NVU) Sua sponte Bar, kao osnivač portala Feral.bar, otvorilo je osam pozicija za stručno osposobljavanje visokoškolaca u portalu Feral.bar diplomcima studijskih odsjeka novinastvo, sportsko novinarstvo, sportski novinari i treneri, i marketing,, za kandidate sa cijelog primorja.   

Prijavljivanje za buduće korisnike Programa je elektronskim putem, preko portala eUprave.

Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Informacija o procedurama prijavljivanja se nalazi na portalu eUprave.