Bar, Crna Gora
29 Sep. 2023.
post-image

Budva: Kako otkriti nepravilnosti u procesu sprovođenja IPA projekata

Izvor, foto: MF

Crna Gora je domaćin ovogodišnjeg AFCOS seminara za sve zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU, koji se održava u Budvi, u organizaciji Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF), saopšteno je iz Ministarstva finansija (MF).

Iz MF navode da ovaj godišnji skup okuplja predstavnike institucija AFCOS sistema, odnosno struktura koje se bave prijavljivanjem nepravilnosti u procesu sprovođenja IPA projekata, ali i predstavnike institucija koje se bave borbom protiv prevara, korupcije i nekih drugih oblika nezakonitih aktivnosti u sistemu, a koji se se tradicionalno održava u nekoj od zemalja članica EU i kandidata za članstvo.

Otvarajući seminar, državni sekretar u MF Ilija Vukčević poručio je da ovakvi skupovi predstavljaju jedan od najefikasnijih načina podizanja svijesti o važnosti adekvatnog postupanja u slučajevima uočenih nepravilnosti i prevara koje se mogu javiti u toku sprovođenja projekata finansiranih iz evropskih fondova, ali i forum za informisanje o najnovijim dešavanjima u politici zaštite finansijskih interesa EU, kao što su najnoviji trendovi u oblasti obavještajnih podataka otvorenog koda u istragama i forenzici.

Generalni direktor OLAF-a, Ville Itala, zahvalio se učesnicima seminara, ističući njihovu važnost kao partnera OLAF-u u borbi protiv prevara i nepravilnosti i zaštiti finansijskih interesa EU, “posebno imajući u vidu značaj efikasnog trošenja EU sredstava kao i nove izazove sa kojima se sve zemlje kandidati i potencijalni kandidati, ali i zemlje članice, suočavaju na ovom polju”.

-U okviru seminara predstavljene su dobre prakse u uspostavljanju i obezbjeđivanju efikasnog AFCOS sistema, kao i izazovi i slabe tačke koje su identifikovane tokom posjeta istražitelja OLAF-a zemljama korisnicama projekata-kazali su iz MF-a.

Takođe, napominju u MF, učesnici su diskutovali o praktičnim primjerima prijavljivanja nepravilnosti putem elektronskog softvera za upravljanje nepravilnostima (IMS), kao i prikupljanjem informacija na nacionalnom nivou, uključujući prijavljivanje sumnje na prevaru.

Na marginama seminara, generalni direktor OLAF-a Ville Itala, državni sekretar u MF, Ilija Vukčević i predstavnici AFCOS kancelarije MF, održali su bilateralni sastanak.

-Tom prilikom predstavnici OLAF-a zahvalil su se AFCOS kancelariji na odličnoj saradnji u prethodnom periodu, posebno ističući nedavni slučaj tokom kojeg su službenici te jedinice asistirali istražiteljima OLAF-a, u okviru kontrola na licu mjesta, koje su se odnosile na utvrđivanje potencijalnih prevara prilikom implementacije projekata finansiranih EU sredstvima.

Takođe su razmatrani i modaliteti unaprjeđenja partnerstva, kao i dalji zajednički projekti i aktivnosti.

Državni sekretar Vukčević i predstavnici AFCOS-a naglasili su neophodnost jačanje saradnje prilikom izrade nove Nacionalne strategije za borbu protiv prevara za period 2024-2027, ističući značaj OLAF-ovog iskustva u ovom polju, kao i potencijalne benefite koje bi Crna Gora imala od kvalitetne i sveobuhvatne Strategije u ovoj oblasti-zaključuje se u saopštenju MF-a.