Bar, Crna Gora
29 Sep. 2023.
post-image

U marinama dozvoljen prihvat jahti sa najviše 30 članova posade

Prihvat jahti u naše marine, ali, sa najviše 30 članova posade, te samoizolacija posade jahti i jedrilica u trajanju od 28 dana koja počinje odmah nakon priveza i to u posebnom dijelu marina -samo su neke od stavki “Plana prihvata i upravljanja stranim plovnim objektima u lukama Crne Gore“ koji je donijelo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (MSP).

Ovaj dokument je u skladu sa najnovijom odlukom Nacionalnog kooordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti (NKT) da dozvoli kontrolisano uplovljavanje stranih jahti u naše luke nautičkog turizma.

Jahte koje budu uplovljavale u marine iz inostranstva, moraju ostati 28 dana na vezu, a za to vrijeme njihova posada i druga ukrcana lica ne smiju izlaziti sa plovila, već biti u samoizolaciji uz preduzimanje mjera zdravstveno-sanitarnog nadzora od strane nadležne zdravstvene ustanove, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZ), a na osnovu rješenja zdravstveno Sanitarne inspekcije.

 -U naše luke mogu uploviti samo jahte koje imaju do 30 članova posade, ali ne i putnički brodovi-kruzeri. Kako jahte sa 30 članova posade  gabaritima spadaju u domen brodova koji podliježu obaveznoj pomorskoj pilotaži, i naši piloti koji ih budu uvodili u luku, pritom moraju koristiti punu ličnu zaštitnu opremu-propisuje ovaj Plan MSP.

Operateri luka i marina za strane jahte  moraju obezbjediti poseban dio za samoizolaciju jahti sa posadama, organizovati  im bezbjedonosnu zaštitu, snabdijevanje vodom, strujom, gorivom, hranom i drugim potrepštinama koje će jahte plaćati pod komercijalnim uslovima, kao i protivpožarnu i zdravstvenu zaštitu.

Osoblje marine i sama posada jahte moraće sve vrijeme da koriste sredstva lične zaštite i obavljaju dezinfekciju priveznih konopa, sizova i druge opreme. Provjeru ispunjenostu svih propisanih uslova u marini, vršiće Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) koja će tek nakon toga dotičnoj marini izdati odobrenje za uplovljavanje i smještaj strane jahte.

-UPSUL će  odobravati svaki pojedinačni zahtjev jahte zainteresovane da uplovi u neku od naših marina na osnovu precizno navedene dokumentacije koja se mora priložiti uz takav zahtjev, određivati rutu jahte  do odredišne marine i koordinirati rad svih službi prilikom granične kontrole tih jahti - policije, carine, Lučke kapetanije odnosno zdravstveno-sanitarne inspkecije koja će odmah po prispjeću jahte, svim licima na njoj pojedinačno uručiti riješenja o stavljanu u karantin na brodu. Tek nakon isteka karantinskog roka od 28 dana, posada i druga ukrcana lica sa jahte mogu izaći na obalu i onda za njih važe sva pravika i mjere koje za spriječavanje širenja koronavirusa, važe i za ostale građane Crne Gore-piše u Planu MSP.