news-details
Ekonomija

Stvorena kategorija stambenih kriminalaca

Izvor, foto: Dan

Autor: Biljana Marković

Vlasnici bespravno podignutih objekata u Kotoru poručili su nadležnima da su „neprijatno iznenađeni i ogorčeni” visinom godišnjih poreza za takve objekte zbog, kako tvrde, poskupljenja od čak 50 odsto. Jedna od njih, koja je insistirala na anonimnosti (lični podaci poznati redakciji) ističe da je u rješenjima za 2019. godinu poreska osnovica stopa od 30 odsto procijenjene vrijednosti nekretnine, u zavisnosti od zona koje je Opština dodijelila.

-U mom slučaju to je 1.113 eura po m2. Cijene su naduvane posebno za seoska područja u kojima je komunalna infrastruktura loša, putevi stari, nema vodovodne ili kanalizacione mreže, iako smo od Kotora udaljeni tri kilometra-navodi ona u dopisu dostavljenom našoj redakciji.

 Naglašava da je Sekretarijat za lokalne prihode i budžet i finansije donio odluku da se porez u 2020. godini za ove objekte poveća, tako što se za osnovicu uzima 0,45 odsto od procijenjene vrijednosti objekta.

-Kada smo tražili objašnjenje, rečeno nam je da je to kazneni porez. Ulaskom u proces legalizacije izgleda da se stvorila nova kategorija stanovnika- stambeni kriminalci koji su, pokušavajući sebi da obezbijede krov nad glavom, ušli u veliki problem, koji će iziskivati ogromne novčane izdatke, a koje će biti nemoguće plaćati zbog veoma niskih penzija i plata.

Situacija s virusom korona dodatno je otežala ovu tešku situaciju jer je veliki dio ljudi ostao bez posla, plate su smanjene, a prihodi od turizma gotovo da i ne postoje. Smatramo da su ovako visoki porezi nerealni, i možda su za standard zapadnoevropskih poreskih obveznika, ne i za narod Crne Gore-konstatuje ona.

S druge strane, u resornom sekretarijatu pojašnjavaju da je, radi usaglašavanja sa Zakonom o porezu na nepokretnosti, SO Kotor 18. novembra 2019. godine donijela novu odluku o porezu na nepokretnosti, koja je prethodno u formi nacrta prošla 15-dnevnu javnu raspravu po svim mjesnim zajednicama.

Prema riječima sekretara Sekretarijata Iva Maguda, obveznik poreza na nepokretnost je vlasnik nepokretnosti upisan u katastru nepokretnosti, odnosno drugoj evidenciji nepokretnosti, na dan 1. januar godine za koju se porez utvrđuje ili korisnik te nepokretnosti. Osnovica poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti, koja se određuje na osnovu uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti.

-Zavod za statistiku dostavio je podatak da je prosječna cijena m2 stana u novogradnji u Crnoj Gori u 2019. godini iznosila 1.113 eura. U skladu sa navedenim, rješenjem ovog Sekretarijata od 23. 4. 2020. godine, utvrđena je prosječna cijena m2 građevinskog objekta za teritoriju opštine Kotor i to; stambenog objekta i stana-1.113 eura po m2; poslovnog objekta, stambeno-poslovnog objekta i poslovnog prostora-1.447 eura po m2; nestambenog prostora, garaže, garažnog mjesta, podruma i pomoćnog objekta-779 eura po m2; objekta u izgradnji-1.113 eura po m2, i nepokretnog privremenog objekta-1.113 eura po m2.

Prosječna tržišna vrijednost predmetne nepokretnosti utvrđuje se na način što se prosječna tržišna cijena metra kvadratnog objekta pomnoži sa površinom objekta upisanog u katastaru nepokretnosti-objasnio je Magud.

Tako utvrđena prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti koriguje se opštinskim koeficijentom 1.10, koeficijentima lokacije i kvaliteta objekta, te starošću objekta. Opštinskom odlukom predviđeno je šest zona sa koeficijentima u rasponu od 0.25 do 1.45.

-Porez se povećao iz razloga što su se prethodnih godina objekti oporezivali kao primarni (0.30 odsto) ili sekundarni stambeni objekti (0.53 odsto), dok su se kao bespravni objekti oporezovali tek u 2020. Takođe, ranijim Zakonom o porezu na nepokretnosti su kao predmet oporezivanja bili predviđeni samo bespravni objekti u obuhvatu planskog dokumenta, dok je novim zakonom predviđeno da su predmet oporezivanja svi bespravno izgrađeni objekti na teritoriji, bez obzira na to da li se nalaze u obuhvatu planskog dokumenta ili ne.

Stoga je ove godine za veliki broj obveznika, to jest njihove nepokretnosti prvi put primijenjena poreska stopa za bespravne objekte-kazao je Magud.

Prva rata do 31. avgusta, a druga do 30. novembra

Inicijativu za izmjenu i dopunu zakonskih i podzakonskih akata mogu da pokrenu predsjednik Opštine, odbornici SO, grupa građana itd.

-Od toga zavisi da li će Sekretarijat biti obrađivač potencijalno nove ili izmijenjene odluke, objašnjava on i podsjeća da je Opština, imajući u vidu vanrednu situaciju u vezi sa Kovidom- 19, Odlukom o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima opštine Kotor predvidjela da ove godine prva rata poreza na nepokretnosti za 2020. godinu dospijeva na plaćanje do 31. avgusta, a druga do 30. novembra.

ad