news-details
Škrinja

Podvodna kulturna baština Crne Gore prvi put u video-igri

Foto: LAP

Projekat CREAMARE povezuje kreativnost, kulturu i medijske tehnologije da bi se proizvela ozbiljna video igra na temu pomorskog i podvodnog kulturnog nasljeđa Mediterana. Izrada video igre će otvoriti novo poglavlje saradnje i kreativnosti u svijetu umjetnosti i kulture, saopšteno je portalu Feral.bar iz Laboratorije za arheologiju pomorstva (LAP) Pomorskog fakulteta UCG u Kotoru.

Prema istim navodima, u okviru vrlo kompetitivnog konkursa koji je u maju objavio projektni konzorcijum CREAMARE, Laboratorija za arheologiju pomorstva i Centar za istraživanje, inovacije i preduzetništvo, Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore (UCG) odabrani su da učestvuju u izradi video-igre.

-Laboratorija za arheologiju pomorstva će predstaviti podvodu kulturnu baštinu Crne Gore sa 3D modelom parobroda “Tihani”, najljepše crnogorske olupine.

Na dan nesreće, “Tihani” je prevozio tovar uglja i nafte na liniji Kotor - Bar.
Pokušavajući da izbjegne minsko polje na ulazu u Boku,12. februara 1917. zbog greške u navigaciji, nasukao se kod rta Arza.

Tokom akcije spasavanja i tegljenja, brod je počeo da prima vodu i potonuo je u blizini ostrva Mamula-dodau iz Laboratorije.

Kako,ističu, CREAMARE tim očekuje da izrada video-igre inspiriše i angažuje široku publiku, “pomažući da se transformiše percepcija ljudi o podvodnom kulturnom nasljeđu, i da ono bude dostupno javnosti”.

-Projekat CREAMARE ima za cilj stvaranje transnacionalnog i međusektorskog okvira saradnje u kojem kulturne institucije, naučna i istraživačka tijela, kreativni profesionalci i tehnološki stručnjaci mogu koproducirati kulturu, kreativne aplikacije i digitalne proizvode, promociju kulturnog nasljeđa, sa posebnim fokusom na podvodno kulturno nasljeđe.

Istovremeno, takva saradnja je značajna za podizanje svijesti o relevantnim društvenim problemima kao što su zagađenje i druge ekološke prijetnje koje utiču na okeane i mora.Projekat CREAMARE kofinansira Evropska Unija kroz program Kreativna Evropa.

Projektni konzorcijum čine institucije iz Italije, Grčke, Hrvatske, Španije i Mađarske, dok je Labortaorija za arheologiju pomorstva odabrana da sa institucijama iz Egipta, Izraela, Hrvatske, Bugarske, Italije i Grčke dorpinese izradi video-igre-poručili su iz LAP.