news-details
Ekonomija

HG Budvanska rivijera: Plus nakon dvije godine poslovanja sa gubitkom

Foto: hgbudvanskarivijera.com

Nakon dvije godine poslovanja sa gubitkom Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera AD Budva u 2022. ostvarila je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 602.563 eura, utvrdio je Odbor direktora na XIX sjednici.

-U odnosu na poslovnu 2021. ostvaren je bolji rezultat za čak 2,839.397 eura. Ukupni prihodi u 2022. iznosili su 19,531.085,30 eura i za 64 odsto su veći od prihoda ostvarenih u 2021.

Svi hoteli u sastavu HG su ostvarili porast prihoda-saopšteno je iz AD Budvanska rivijera.

Odbor direktora je, kako navode, razmatrao Godišnje finansijske izvještaje, Izvještaj menadžmenta i Izvještaj o poslovanju za 2022, a o izvještajima će, kako dodaju, odlučivati Skupština akcionara na redovnoj sjednici koja će biti sazvana u zakonskom roku.

Odbor direktora jednoglasno je usvojio godišnje Izvještaje o radu Revizorskog odbora i interne kontrole i Izvještaj Centralne popisne komisije.

-Na sjednici je utvrđena i Platforma za regulisanje pravnih odnosa sa 'EuromixTrade' DOO Podgorica, a u vezi postupaka medijacije koji se vode pred Centrom za alternativno rješavanje sporova Crne Gore-navodi se u saopštenju.

Iz kompanije ukazuju da se HG Budvanska rivijera nalazi na tzv. "bijeloj listi" Poreske uprave Crne Gore, odnosno da su uredno izmirivane sve obaveze prema Državi, zaposlenima, bankama i dobavljačima.

Poručuju da će se taj trend nastaviti i u ovoj godini.

-Kao potvrdu uspješnog poslovanja Hotelske grupe, a vodeći računa o svojim zaposlenima, Odbor direktora je donio odluku o isplati preostalog dijela zimnice za 2022. -navodi se u saopštenju kompanije.