Bar, Crna Gora
1 Mar. 2024.
post-image

Slučaj Meljine - Petijevići: Univerzal Monte traži od države 4,8 miliona eura

Izvor: Dan

Autor: Marko Stojanović

Foto: MF, potpisivanje raskida ugovora za put Meljine -Petijevići

Izvođač radova na dionici Meljine – Petijevići, kompanija Univerzal Monte, potražuje od države 4,840.000 eura po osnovu naknade i PDV-a zbog nepoštovanja sporazumnog raskida ugovora o izgradnji navedene dionice.

Kako piše u tužbi, 8. maja 2021. godine sporazum je zaključen između Opštine Herceg Novi, kompanije Univerzal Monte i Vlade, kojim je raskinut BOT sporazum o izgradnji, funkcionisanju i transferu puta Meljine – Petijevići.

 Sporazumni raskid su potpisali tadašnji ministar Milojko Spajić, predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić i predstavnik investitora  Đorđe Vlaović.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja obavezalo se da investitoru puta isplati naknadu od 4,000.000 eura, najkasnije do 31.01.2022.

Sa svoje strane, investitor se obavezao da o svom trošku završi započetu sanaciju puta od km 6+823,39 do km 6+883,89 na Kotobilju, kao i da preda raspoloživu dokumentaciju za put.

 Tužilac je svoje obaveze ispunio i ispunjenje je zapisnički konstatovano. Država, međutim, i pored dvije pismene opomene do dana predaje tužbe nije izvršila svoju obavezu isplate naknade iz čl. 2. st. 2 sporazuma.

Pored iznosa od 4,000.000, država duguje još tužiocu iznos od 840.000 eura, na ime PDV-a (21 dosto), odnosno ukupan iznos od 4.840.000 – stoji u tužbi investitora, koji takođe traži i naplatu zatezne kamate od 1.02.2022.  do isplate i troškove postupka, što bi dodatno uvećalo konačna potraživanja.

Isplata od četiri miliona koncesionaru bila je obaveza Vlade na čijem je čelu bio Zdravko Krivokapić.

Ta sredstva prvobitno je trebalo da budu predviđena za isplatu iz budžeta za 2022, ali, tadašnja Vlada i ministar finansija isplatu sredstava nisu predvidjeli u Zakonu o budžetu za 2022.

Potom su, neposredno prije smjene, tj. dolaska manjinske Vlade Dritana Abazovića, donijeli zaključak da se novac isplati iz budžetske rezerve.

Nova Vlada i ministar finansija Aleksandar Damjanović nisu postupili po tom zaključku jer im je taj posao bio sumnjiv, pa su informaciju razmatrali na Vladi, vraćali na doradu, ali nisu isplatili novac.

Zakonski zastupnik države ipak u cjelosti osporava tužbeni zahtjev i ističe da se na bazi dokaza dostavljenih uz tužbu ne može utvrditi osnovanost predmetnog tužbenog zahtjeva.

– Država predlaže da sud odbije tužbeni zahtjev u cjelosti kao neosnovan, kao i da u smislu odredbe čl.152 b ZPP-a tužiocu nadoknade troškove postupka i troškove sastava odgovora na tužbu – navodi se u odgovoru na tužbu.

Naplatna rampa sa ove dionice dužine 12,5 kilometara između Herceg Novog i Trebinja zvanično je skinuta 11. maja 2021, na kojoj su vozači koncesionaru, kompaniji Univerzal Monte, plaćali od 2008.  putarinu od tri do 18 eura, u zavisnosti od kubikaže vozila.

Lokalna samouprava u više navrata od 2015. do 2021. godine obraćala se državi sa zahtjevom da preuzme put Meljine – Petijevići i koncesionaru isplati naknadu za preostali period naplate puta, kako bi se na taj način ispravila nepravda prema Herceg Novom.

Pripremno ročište odloženo zbog obimne dokumentacije

Pripremno ročište juče je odloženo zbog obimne dokumentacije koju je dostavila zakonska zastupnica države.

Ona je predložila i da se uradi vještačenje građevinske struke, a kao vještake predložila Oliveru Grahovac ili Milovana Miloševića, koji bi utvrdili obim, kvalitet i visinu izvedenih radova.

Ročište je odloženo za 24. mart u 13 časova.

Univerzal Monte je tražio vještačenje ekonomske struke kako bi se utvrdila konačna vrijednost sredstava koja potražuju.