Bar, Crna Gora
30 May. 2024.
post-image

Raičević zvanično uputio inicijativu za izgradnju urgentnog bloka – nove bolnice

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević zvanično je uputio Vladi Crne Gore i Ministarstvu zdravlja inicijativu za izgradnju zdravstvenog​ objekta urgentnog bloka – nove bolnice na teritoriji Bara, cijeneći značaj ovakvog projekta prvenstveno sa aspekta prava građana na adekvatnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu, ali imajući u vidu i pozitivan razvoj grada i neophodnost za unaprijeđenjem u ovoj oblasti, saopšteno je iz lokalne uprave.

-Uvažavajući podršku koja je od strane nadležnih državnih organa prethodno iskazana po pitanju ovog projekta, predsjednik Raičević je, uz inicijativu, dostavio i predlog lokacije ukupne površine 10.444 m2  u zahvatu DUP-a „Topolica Bjeliši“, a čija je pozicija u širem centru grada čini lako dostupnom građanima.

Uzimajući u obzir važnost ovog velikog projekta, kako za stanovnike Bara, tako i za sve građane okolnih primorskih opština koje svoje pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju u gradu, ali i za brojne turiste, lokalna uprava biće posvećena tome da, u skladu sa nadležnostima, doprinese izgradnji adekvatnog objekta koji će postati regionalni zdravstveni centar kakav Bar i zaslužuje.

U tom smislu, Opština Bar iskazuje punu podršku realizaciji ovog poduhvata i spremnost da, shodno svojim kapacitetima, učestvuje u pripremi i sprovođenju-poručili su iz Opštine Bar.