Bar, Crna Gora
2 Dec. 2023.
post-image

EMOUNDERGROUNDS: Predstavljeni novi kanali digitalne komunikacije

Autor: Silvija Vukelić

Foto: Dejan Senić

U sklopu IPA projekta“EMOUNDERGROUNDS” Turistička organizacija Bar je u Opštini Bar organizovala radionice “Psihografska segmentacija tržišta kulture kao model razvoja turizma” i “Interpretacije filmske kulturne baštine u digitalnom okruženju”,

 Predavači su bili reditelj Nemanja Bečanović, direktor Centra za informacioni razvoj glavnog grada Podgorica Džemal Lekić  i web developer i trener za samostalnu izradu sajta Stefan Terzić.

-Na predavanjima je bilo riječi o psihografskoj segmentaciji tržišta kulture, u kojem imate totalno drugačiji pristup tome kako možete da publiku podijelite u određene ‘fokus’ grupe i na koji način program možete da prilagodite njima, a ne njih programu.

To je nova strategija u razvijanju kulturnih politika i naravno, u vezi sa tim, kako to može da se uključi u turističku ponudu grada u tom smislu da ima turističku valorizaciju.

 Tokom druge radionice bilo je riječi o tome koje su šanse da se kroz digitalizaciju kulturne baštine konkretnog filma, mogu razvijajati aktivnosti u oblasti kulture, odnosno, da nemate samo klasičnu projekciju filma, nego da radite određene rekontektualizacije i reinterpretacije, tj. da prikažete ljudima filmove koje su već gledali u nekom novom svjetlu-objasnio je Nemanja Bečanović za Radio Bar i Bar Info.

Učesnici su takođe upoznati sa trendovima i najznačajnijim digitalnim kanalima komunikacija.

Prezentovani su načini kako da se na najbolji način iskoriste kanali radi ostvarivanja ciljeva organizacija učesnika, uz praktične primjere.

Predstavljeni su inovativni načini za digitalnu komunikaciju, uz rezultate istraživanja.

Otvorena je rasprava o pojedinim kanalima komunikacije i njihovim negativnim uticajima (npr. SMS poruke).

 Održana je obuka za kreiranje Viber zajednice i Viber kanala, za šta su učesnici iskazali posebno interesovanje.

-Prezentovana je inicijativa 100 sajtova.me, gdje je 100 kompanija dobilo besplatne sajtove od strane Glavnog grada, kao i obuku za samostalno održavanja sajtova. realizovana je obuka za samostalno kreiranje sajta, sa svim potrebnom bazama i elementima, a dobili su poseban ‘Vodič za samostalno kreiranje web sajta-kazao je Stefan Terzić.

Direktor Centra za informacioni razvoj glavnog grada Podgorica, Džemal Lekić istakao je da su tokom niza radionica na temu “pametnih gradova”, digitalizacije i generalno digitalne transformacije, zainteresovani imali priliku da učestvuju u interaktivnim radionicama, a da “povratne informacije ukazuju da im predmetna tema može biti od koristi za njihov budući rad i razvoj projekata”.

Pored toga, prezentovane su i inovativne inicijative kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.

Učesnici su iznijeli njihovo viđenje pravca razvoja Starog Bara iz ugla turista i lokalnog stanovništva.

Danas su na programu bile radionice “Kulturni turizam-festivalski turizam” i “Promocija kulturne baštine kao filmske destinacije, mogućnosti i prednosti” na kojima je gostujući predavač bila Milena Charan, producentkinja “Barskog ljetopisa”.

Cilj projekta “EMOUNDERGROUNDS” je promocija i valorizacija identifikovanih kulturnih dobara, a samim tim i da se na održiv način doprinese atraktivnosti i konkurentnosti odabranih turističkih destinacija, koristeći napredne informacione i komunikacione tehnologije (ICT).

Realizuje se u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020 (ADRION).

Projekat realizuje mreža koju čine deset projektnih partnera i pet povezanih partnera iz Italije, Grčke, Hrvatske, Slovenije, Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Uloga TO Bar je da koordinira sve aktivnosti koje se tiču promocije projekta i rezultata projekta.

Pridruženi partner iz Crne Gore na projektu je Kulturni centar Bar.

Realizacija je započela u januaru 2020, a završava se 31. decembra ove godine.