news-details
Društvo

Vatrogascima će i dalje tarifirati prolaz kroz Sozinu?

Izvor: Pobjeda

Autor: Igor Perić

Foto: Feral.bar

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putevima ne predviđa ukidanje naknade, odnosno putarine za vozila Službe zaštite i spašavanja kada idu na ispomoć u druge opštine, što je ljetos bio zahtjev vatrogasaca koji su tokom požarne sezone učestvovali širom Crne Gore u spašavanju imovine i dobara.

Izmjena člana 21 Zakona definiše da su od plaćanja naknade izuzeta samo vozila obilježena znakom pristupačnosti, dok se vozila policije, službe medicinske pomoći, Službe zaštite i spašavanja i državne inspekcije oslobađaju naknade samo kada obavljaju poslove iz svoje nadležnosti na javnom putu za koji se, inače, plaća „prolaz“ (tunel Sozina i prioritetna dionica auto-puta Smokovac - Mateševo).

Izmjene Zakona će se naći na sjednici redovnog jesenjeg zasijedanja Skupštine.

Nekoliko članova Zakonodavnog odbora, uključujući i Jovanku Laličić (DPS) i predsjednicu odbora Maju Vukićević (DF) ukazali su da ovako sročena norma odstupa od očekivane namjere predlagača zakona da potpuno oslobodi specijalizovane službe, posebno vatrogasce od plaćanja putarine.

Potpredsjednik Vlade zadužen za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović, koji je na odboru obrazlagao izmjene Zakona, naveo je, međutim, da nije riječ o omaški, već intenciji koja je utemeljena u uporednoj praksi.

Ocijenio je da nema prostora da se koriguje norma na način da navedene službe budu potpuno oslobođene plaćanja putarine “jer je procijenjeno da bi se stvorio prostor za potencijalne zloupotrebe”.

Prema njegovim riječima, prolaz će biti uvijek omogućen, bez zaustavljanja, ali će se usluge tarifirati naknadno policiji, vatrogascima i drugim službama kao i do sada.

Ukoliko ne bude promjena, i ovako sročena norma prođe parlament, automobili policije, hitne pomoći, ambulantni transport bolesnika ili vatrogasni kamioni – i dalje će, jednako kao i bilo koje drugo vozilo, podlijegati važećim tarifama naplate putarine kroz tunel Sozina, odnosno auto-put.

U slučaju Sozine, kojom upravlja DOO Monteput, kao preduzeće koje je formirala Vlada, to proističe iz slova zakona koji ne poznaje izuzetke za hitne situacije ili vozila posebne namjene, osim za osobe sa invaliditetom, koje su propusnicu dobile u za to predviđenoj proceduri.

Režim prolaza i potencijalna izuzeća dospjela su u fokus javnosti tokom ljeta nakon što je u medijima saopšteno da, u momentu kada požari bukte, čak i vatrogasna vozila da bi iz Bara na vrijeme stigla do lokaliteta u Crmnici, koja je dio barske opštine, plaćaju puni iznos cijene prolaza kroz tunel Sozina.

Zakon o putevima, koji je na snazi, u članu 21 oslobađanje od plaćanja predviđa samo za vozila sa „znakom pristupačnosti“ u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Taj znak mogu da posjeduju lica koja imaju određeni stepen invalidnosti, a dobija se na zahtjev predat u posebnoj proceduri i uz odgovarajuću dokumentaciju.

U hitnim situacijama ne pravi se nikakav problem za prolaz vozilima recimo hitne ili policije; takav prolazak se evidentira a onda se u komunikaciji sa dežurnim službama uredno fakturiše.

Primjera radi, ako vozilo pod rotacijom nema takozvani tag ili otvorenu karticu ne pravi se problem za prolaz, ali će on biti tarifiran i kroz fakturu naplaćen.