Bar, Crna Gora
28 Sep. 2023.
post-image

BSC Bar sprema Sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom

 Biznis start centar (BSC) Bar organizuje sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom (OSI) u srijedu trečeg avgusta sa početkom u 11:00 u konferencijskoj sali BSC-a na 5. spratu zgrade Komunalnih djelatnosti-Poslovni centar Kula A.

-Cilj sajma je promovisati pravo na rad i zapošljavanje OSI u skladu sa Konvencijom o pravima OSI, i zato pozivamo poslodavce da dođu, upoznaju OSI i puže im priliku za zaposlenje.

Ovo je ujedno i veoma pogodna prilika za poslodavce jer uključivanjem u naš projekat mogu potpuno besplatno radno angažovati OSI na period od pet mjeseci, jer nadoknade za taj period pokriva projekat, dok po isteku trajanja projekta, mogu i trajno zaposliti OSI uz određene subvencije u isplaćivanju zarada za iste, kao i uz podršku u nabavci opreme za nova radna mjesta-kazala je Vesna Markoč, saradnica na projektima BSC Bar.

-Kako bismo pripremili OSI za tržište rada, organizovali smo im program obuka i mentorsku podršku.

U naš projekat je uključeno deset OSI koje prolaze program obuka za osposobljavanje od strane licenciranog izvođača za obrazovanje odraslih.

Teme obuka su digitalni marketing, informatičko opismenjavanje i računovodstveni tehničar, kao i obuke za sticanje specifičnih vještina-teme obuka: aktivno do posla, vještine komunikacije i samozapošljavanje.

Cilj je da se šest od ovih ukupno desetOSI privremeno zaposli na pet mjeseci, a da se dvoje od ovih lica i trajno zaposle po završetku projekta-dodala je Markoč.

Ona je pozvala poslodavce da dođu na sajam kako bi održali individualne razgovore sa OSI.

 Svi zainteresovani se za sajam mogu prijaviti na broj telefona 069 328 329 ili putem emaila: s.jovanovic@bscbar.org najkasnije do 2. avgusta

Sajam se organizuje u okviru projekta “Obuke za nova zanimanja i zapošljavanje OSI”.

Projekat finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore, a BSC Bar isti sprovodi u partnerstvu sa NVO “Ženska akcija”.

Cilj projekta je socio-ekonomska inkluzija osoba sa invaliditetom kroz umrežavanje, motivisanje, unaprijeđenje poslovnih vještina, radno osposoboljavanje i zapošljavanje.

BSC Bar je do sada uspješno sproveo 4 slična projekta za osobe sa invaliditetom i do sada doprinio trajnom zapošljavanju deset osoba sa invaliditetom.