news-details
Prova

UPSUL: Jedrilica odsukana i dotegljena na siguran vez u barsku marinu

Foto: UPSUL

Iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) saopštili su da je nakon dva dana jedrilica ''Dreamer'', registrovana pod crnogorskom zastavom, prvo odsukana, a potom uspješno dotegljena u Marinu Bar i privezana na siguran vez.

UPSUL je ovim povodom skrenula pažnju nautičarima da se u posljednja tri dana na kompletnom crnogorskom obalnom dijelu evidentno pojačao pomorski saobraćaj, i da se svakodnevno dešavaju ncidenti na moru koji ukazuju da se učesnici u pomorskom saobraćaju ne ponašaju u skladu sa pravilima.

-U subotu u toku dana Pomorsko operativni centar (POC) UPSUL jer primio poziv da je na jedrilici kod Kraljevske plaže u Baru izbio požar u mašinskom prostoru.

Naš spasilački čamac SAR-1 hitno je isplovio i stigao na poziciju gdje je skiper jedrilice rekao da nije riječ o požaru već je motor pregrijan, da je vlasnik jedrilice zato angažovao servis sa kopna, i da nema potrebe za asistenciju spailačkih jednica UPSUL.

Međutim, u nedjelju u 14:15 POC je primio inforamciju da se ''Dreamer'' nasukao kod Kraljevske plaže i da može doći do oštećenja tankova za gorivo i potencijalnog zagađenja mora ukoliko se ne reaguje na vrijeme.

Opet smo poslali naš spasilački tim koji je uz koordinaciju POC pokušavao da odsuče jedrilicu, koja se nasukala unutar ograđenog dijela kupališta i zbog niske vode -oseke, u tom trenutku nije bilo moguće bezbjedno odskukati brod-naveli su iz UPSUL.

U 19:00, kada je bio najveći nivo morske vode zbog plime, čamac SAR-3 je uspješno odsukao jedrilicu i doteglio je na gat u Marini Bar gdje je predata vlasniku.