news-details
Škrinja

TO Bar podržala promociju keramike iz prošlosti Bara

 Foto: TO Bar

NVU Manoveki sa sjedištem u Baru, više mjeseci je radilo na realizaciji dokumentarnog filma o keramici iz arheološkog konteksta, iz raznih krajeva barske opštine. Film se bavi keramičkim posudama iz različitih vremenskih perioda I predstavlja svojevrsno putovanje kroz različite tehnološke pristupe kako je do keramike došlo, zatim kroz različite kulture koje su je koristile, pa i sisteme trgovine kojima je keramika dolazila do Bara, saopšteno je iz Turističke organizacije (TO) Bar.

Prem aistim navodima, film je dio projekta "Promovisanje keramičkih posuda iz prošlosti Bara kroz dokumentarni film i replike predmeta" podržanog od strane ove TO kroz godišnji program  finansiranja projekata nevladinih organizacija.

- Projekat takođe uključuje promociju namjenski urađenih replika posuda, koje su urađene nalik na unikatne posude iz različitih perioda. Posude je uradio vajar Ivan Kapičić.

Film sadrži različite kadrove iz različitih arheoloških situacija, više sagovornika koji na različite načine objašnjavaju različite vrste keramičkih posuda, namjenski urađene animacije 3D modela posuda.

Vrijeme trajanja filma je 46 minuta. Autor filma pod nazivom "Tragovima arheološke keramike iz Bara" i realizator cijelog projekta je arheolog iz Bara Goran Pajović-zaključuje se u saopštenju TO Bar.