news-details
Društvo

Skočiđevojka kod SDT-a

Izvor: Vijesti

Autor, foto: Vuk Lajović

Foto: Render kompleks Skočiđevojka

Bivši predsjednik budvanske Skupštine Krsto Radović podnio je krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) protiv glavnog državnog arhitekte Mirka Žižića, dojučerašnjeg ministra ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratka Mitrovića i NN lica iz Opštine Budva, zbog sumnje da su izvršili krivična djela prilikom aminovanja megalomanskog građevinskog projekta na Skočiđevojci, nadomak Reževića.

Radović je pojasnio “Vijestima” da je prijavu podnio prije gotovo mjesec jer postoji osnov sumnje da su počinjena krivična djela - zloupotreba službenog položaja, falsifikovanje isprave i nesavjestan rad u službi.

Tvrdi da je u posao, bez konkursa, uključen i arhitektonski studio sinovaca bivšeg ministra Mitrovića.

Radović navodi da je grubom zloupotrebom službenog položaja i kršenjem zakona i podzakonskih akata investitoru omogućeno sticanje ogromne novčane dobiti, na uštrb javnog interesa i kroz devastaciju prostora.

Na mjestu nekadašnje vojne baze, Žižić je dao saglasnost kiparskoj kompaniji “K.D.P. Promotion and Investments Limited” na idejno arhitektonsko rješenje projekta za izgradnju turističkog kompleksa od pet zvjezdica, površine 80.419 kvadrata (prizemlje i sedam spratova za hotel i prizemlje i jedan sprat za vile).

Ta odluka izazvala je revolt mještana, koji su se suprotstavili da se na dvije urbanističke parcele grade dvije zgrade - jedna dugačka 320 metara i visoka 45 metara na donjoj parceli i druga duga 160 i 40 metara visoka na gornjoj parceli, uz magistralu.

-Rješenje je izdato u korist ‘KDP Promotion and Investments Limited’ iako nije pravno lice (shodno članu 5 tačka 4 Zakona o privrednim društvima dio stranog društva u Crnoj Gori nema svojstvo pravnog lica, te nije mogao imati svojstvo investitora i vlasnika zemljišta.

Dio stranog društva može da obavlja djelatnost za koju je registrovano u Crnoj Gori, ali svojstvo pravnog lica ima isključivo Strano društvo koje je osnivač), niti je vlasnik zemljišta na kome se planira gradnja.

U skladu sa članom 51 stav 3 Zakona po upravnom postupku javnopravni organ po službenoj dužnosti pazi da li lice koje se pojavljuje kao stranka može biti stranka u postupku, i da li stranku zastupa njen zakonski zastupnik, odnosno ovlašćeni predstavnik-naveo je Radović u prijavi.

Tri različita potpisa i pečata kiparske firme

On tvrdi da su u postupku pribavljani djelovi potrebne dokumentacije za izgradnju u obuhvatu Urbanističkog projekta (UP) “Turističko naselje Skočiđevojka u Reževićima”, korišćena tri različita potpisa i pečata firmi sa osnovnim identičnim nazivom - “K.D.P. Promotion and Investments Limited”.

-Pečat sa zahtjeva za urbanističko-tehničke uslove nam je potpuno nepoznat (nema navedeno sjedište firma).

Takođe, Projektni zadatak za izradu idejnog rješenja ne potpisuje upisani vlasnik parcela već ‘K.D.P. Promotion and Investments Limited’ dio stranog društva iz Podgorice, koji nema svojstvo pravnog lica.

Nadalje, ugovori između klijenta i projektanta nisu prevedeni sa engleskog jezika, dok ugovor između projektanta AIM Studio doo Podgorica i investitora nema potpis, pečat i zavodni broj investitora i nije preveden sa engleskog jezika-istakao je Radović.

On je naveo da je planskim dokumentom UP “Turističko naselje Skočiđevojka” bilo obavezno sprovođenje javnog međunarodnog konkursa za izradu idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja.

-UP-om Turističko naselje Skočiđevojka, u tekstualnom dijelu, poglavlje: 7.3.1 Oblikovanje prostora i materijalizacija, propisano je sljedeće: ‘Uvažavajući izuzetnu vrijednost lokacije i planirane veće građevinske zahvate na urbanističkim parcelama UP 1 i UP 2, obavezno je sprovođenje Javnog međunarodnog konkursa za izradu Idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja.

Konkurs priprema i sprovodi Opština Budva u saradnji sa nadležnim Ministarstvom.

Izuzetno, Javni međunarodni konkurs se, prema odluci Opštine Budva i nadležnog organa - Ministarstva, ne sprovodi u slučaju angažovanja arhitekte dobitnika Pritzkerove nagrade ili RIBA nagrade (Royal Institute of British Architects), uz preporuku da to bude arhitekta Zaha Hadid-naveo je Radović.

U Opštini znali, ali nijesu reagovali

Radović navodi da je kiparska kompanija 17. decembra prošle godine uputila dopis kojim je zatražila od Opštine Budva donošenje odluke o nesprovođenju međunarodnog konkursa.

-Rješenjem glavnog državnog arhitekte konstatovano je da je navedena odluka donijeta, kao i da je istovjetnu odluku donijelo nadležno Ministarstvo.

Ono što nije jasno i što smo saznali da Opština Budva nije donijela navedenu odluku, što jasno ukazuje da je glavni državni arhitekta protivzakonito postupio, i da je lažno u rješenju naveo da je nepostojeća odluka donijeta-.

Uz krivičnu prijavu, SDT-u je dostavljen mejl, u koji je Mjesna zajednica “Reževići” imala uvid, a kojim se gradski arhitekta Opštine Budva obratio glavnom državnom arhitekti, šefu kabineta predsjednika Opštine Budva i sinovcu ministra, iz kojeg se “jasno vidi” da su nadležni u lokalnoj samoupravi od početka “bili upoznati sa projektom”.

-Takođe, činjenica koja ukazuje da su upoznati je i vađenje urbanističko-tehničkih uslova od strane Opštine Budva za saobraćajnicu koja je glavna povezna saobraćajnica za navedeni projekat, što se može provjeriti u Sekretarijatu za urbanizam.

Međutim, ostaje nejasno zašto niko od nadležnih u Opštini Budva nije reagovao i tražio poništenje Rješenja o saglasnosti, iako su bili upućeni u postupak od samog početka, što jasno ukazuje da je neko u Opštini Budva vrlo svjesno preko dva mjeseca opstruirao i obmanjivao zainteresovane stranke, sve dok nije protekao rok za žalbu protiv Rješenja o saglasnosti.

Na to jasno ukazuju dopisi i urgencije Mjesne zajednice i predsjednika Skupštine opštine Budva-piše u krivičnoj prijavi.

Posao ministrovim sinovcima bez konkursa

Radović je naglasio da je glavni državni arhitekta izbjegao sprovođenje međunarodnog konkursa da bi omogućio Arhitektonskom studiju AIM doo Podgorica, čiji su učesnici u izradi projekta Andrej Mitrović (arhitektura) i Stefan Mitrović (predmjer i predračun), sinovci Ratka Mitrovića, tadašnjeg ministra.

-Potpisivanjem eventualne Odluke o nesprovođenju međunarodnog urbanističko-arhitektonskog konkursa, te davanjem saglasnosti na idejno rješenje bez sprovođenja konkursa koje je urađeno od strane arhitektonskog biroa njegovog bratanca predstavlja konflikt interesa-naveo je Radović.

On je citirao zakonsku odredbu da je državni službenik dužan, u skladu sa članom 76 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, da neposrednog rukovodioca pisano obavijesti o privatnom interesu koji on ili sa njim povezano lice može imati u vezi sa aktivnostima iz nadležnosti državnog organa u kojima učestvuje.

Postupajući na ovakav način, i neobjavljivanjem date saglasnosti na idejno rješenje u zakonom propisanom roku, kako je naglasio Radović, glavni državni arhitekta je bez učešća javnosti omogućio izgradnju na ekskluzivnoj lokaciji, a u projektu su “angažovani samo povlašćeni projektanti i izvođači radova”.

-Sam projekat je urađen suprotno pravilima struke i važeće planske dokumentacije. Isti ne ispunjava zakonom propisane uslove da bi se na njega mogla dati saglasnost, a navedeni nedostaci pokušani su da budu prikrivreni izdavanjem Stručnog uputstva od 17. novembra 2021. koje potpisuje ministar Ratko Mitrović, a odobrava glavni državni arhitekta Mirko Žižić, kojim je investitoru umnogome olakšana procedura dobijanja saglasnosti-istakao je Radović u prijavi.

Ministarstvo objavilo rješenje kada je istekao rok za žalbu

Kao nedostatke, Radović je naveo da je saglasnost data bez analize i osvrta na odnos prema postojećim objektima u neposrednom okruženju.

-Nema podataka na osnovu kojih je utvrđena kategorija objekta sa pet zvjezdica, nisu ispoštovane smjernice urbanističkog projekta za pejzažno uređenje, nisu ispoštovani Uslovi za regulaciju i nivelaciju, nisu ispoštovani propisani uslovi oblikovanja prostora i materijalizacije.

Data je saglasnost samo na dio idejnog rješenja, faza arhitekture, na osnovu nepotpunih urbanističko-tehničkih uslova.

Nedovoljan broj parking mjesta. Takođe, rješenje o davanju saglasnosti je izdato 28. decembra 2021. a objavljeno 21. januara 2022, odnosno 24 dana kasnije, kad ističe rok za pokretanje tužbe Upravnom sudu, iako je shodno članu 87 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Ministarstvo dužno da zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade... objavi na internet stranici u roku od jednog dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno davanja saglasnosti-. 

ad