news-details
Škrinja

Ulcinj: U Starom gradu predstavljen projekat “Porodični muzeji”

Izvor, foto: Ul info

U “Palati Venecija” u Starom gradu i u Dragini obavljena je promocija projekta “Porodični muzeji” (Muzetë familjare).

U Starom gradu postoje dva porodična muzeja porodice Resulbegović, odnosno etnografski i pomorski dio.

O tome, kao i o značaju muzeja kao snažnom sredstvu promocije ovdašnje kulturne tradicije, govorili su publicista Gazmend Çitaku i Ahmet Shurdha iz Skadra, čija porodica ima ulcinjske korijene i koji ima vrijedne eksponate u svom domu.

Za podršku realizaciji ovog projekta Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava zahvalio je Ćazim Resulbegović.

U Dragini se nalazi etnografski muzej, koji je uredio Hajredin Kovaçi.