news-details
Ekonomija

Pomorski saobraćaj: Nismo se obratili Morskom dobru sa zahtjevom za smanjenje naknade za 50 odsto

-Nije istina da se DOO Pomorski saobraćaj ikada obratio Morskom dobru za zahtjevom za smanjivanje naknade za 50 odsto- saopštili su iz DOO “Pomorski saobracaj” Herceg Novi.

-I to uprava Morskog dobra dobro zna. Istina je da postoji Odluka Vlade o smanjivanju ugovorene naknade svim, ali baš svim, korisnicima Morskog dobra, za vrijeme trajanje pandemije u iznosu od 50 odsto-navedeno je u saopštenju.

Morsko dobro je dužno da postupa shodno odluci Vlade ( član 8 Zakona o MD), i tu Odluku Morsko dobro, kako su naveli, “primjenjuje prema svim korisnicima, ali prema Pomorskom saobraćaju ne”.

Kako kažu, nažalost i to čini “bez obrazloženja”.

-Sa ovakvim činjenjem kreira se ambijent nepredvidljivosti i pravne nesigurnosti.

Da su iz Morskog dobra imali dobre namjere, kada su već medijski pokrenuli ovu temu, korektno je bilo da javnosti prezentirate temu na cjelovit način, i da obrazložite razloge usled kojih selektivno primjenjuju odlike Vlade Crne Gore-dodaje se se u saopštenju.

U  vezi sa stavom da Morsko dobro nije upoznato šta je bio osnov za sačinjavanje Anexa ”u trajanju do raspisivanja koncesije, ali, i pored toga što ne znaju razloge misle da je to više štetno nego korisno za građane”, iz Pomorskog saobraćaja su poručili sljedeće:

-Ukazujemo da je Morsko dobro dužno da upravlja procesima i da je dužno da zna razloge na čemu se Odluke temelje.

Mogli su ostvariti komunikaciju sa nadležnim u ministarstvu za pomorski saobraćaj (MKI) .

Bez dileme oni znaju i oni bi im pojasnili sta je javni interes u konkretnom poslu, koji su preduslovi za raspisivanje koncesije , kakav je postupak-redosljed koraka , koji su uočeni rizici , kao i to koja su registrovana normativna ograničenja.

Oni bi pojasnili i to da oko dodjele prava na trajektni linijski prevoz JPMD nema zakonskog ovlašćenja i nadležnosti-ističe se u saopštenju.

Na ovakav način, pojašnjavaju oni, iz činjenice da ne posjeduju saznanja o razlozima i osnovama za sačinjavanje Anexa, “šire se kvalifikativi bez utemeljenja”.

-Komentar zaslužuje i činjenica da MD prati i istražuje sve zaključene dugoročne ugovore. To radi, menadžment i komisija koja je formirana sa tim zadatkom, te će o rezultatima istraživanja obavještavati javnost:

Radi se o samo 47 dugoročnih ugovora. Teško je obrazložiti , da nijeste uspjeli za godinu i po dana da istražite, zajedno sa komisijom, 47 ugovora i da o tome šta ste pronašli obavijestite, prvo tužilastvo , pa onda javnost-navedeno je u saopštenju.

-Evo konkretno ugovora sa Pomorskim saobraćajem.

To je  ugovor na osam strana i ima jedan anex na jednoj strani.

Saopštite javnosti šta ste to našli nezakonito i kome ste to prijavili.

Izjave vezane za ekološke standarde motora, više prekršaja koji je Pomorski saobraćaj navodno učinio, monopola, itd su bez obrazloženja i ne dozvoljavaju polemiku , pa ih nećemo ni komentarisati.

Za kraj, po svemu sudeći ove prilike. Zahvaljujući znanju i posvećenom radu uposlenih, kao i tehničkom opremljenošću, naše poslovne mogućnosti se ne iscrpljuju trajektnim prevozom na ovoj liniji-poručuje u saopštenju.

Prema njihovim riječima, Pomorski saobraćaj je stabilna kompanija i dovoljno osposobljen a da može naći poslovnog prostora i u drugim segmentima privređivanja.

-Ovo privremeno rješenje, do okončanja postupka dodjele prava na linijsku plovidbu, nerado smo prihvatili. Naš interes nije nikakva privremenost. To je i za nas teret.

I mi priželjkujemo rješenje ovog pitanja, sa nama ili bez nas, tako da se možemo posvetiti ovom ili nekom drugom poslu. Prihvatili smo to, jer želimo da budemo partneri i duboko svjesni javnog interesa za ovom vrstom usluge-istakli su oni.

Međutim, dodaju, “činjenica da želimo da razgovaramo i da smo skloni kompromisu ne znači da pristajemo na komunikaciju  ucjenama i podmetanjima”.

-Predsjedniče UOMD, pošaljite vi nama tu Odluku, ne morate Vladi.

Dan neće proći, plovidba će biti zaustavljena.

Ako nema javnog interesa u ovome što radimo i ako ovo što radimo ne radimo kako valja – Pomorski saobraćaj ce pronaći interes u nekom drugom poslu i tamo gdje smo dobrodošli- zaključuje se u saopštenju.

ad