news-details
Ekonomija

Otpremnina za prestanak radnog odnosa u Opštini Bar 15.000 eura

Izvor, foto: Barinfo

Autor: Milan Vujović

Odborničkim pitanjima koje su postavili Ljubomir Vukoslavčević i Amir Arabelović iz Biram Crnu Goru, u vezi sa “Novogodišnjim hepeningom“, završena je 27. sjednica SO Bar.

Vukoslavčević je i na početku sjednice, javljajući se proceduralno, tražio od Skupštine TO da po hitnom postupku razriješi direktora mr Emila Kukalja zbog „skrivanja ugovora, nenamjenski utrošenog novca od boravišne takse, nepoštovanja Izvršnog odbora i narušenog povjerenja u građane Bara“.

Na to je predsjednica SO mr Milena Božović kazala Vukoslavčeviću da je zloupotrebio „proceduru“.

Odbornici su, inače, poslije trosatnog, konstruktivnog rada, usvojili svih devet preostalih tačaka dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen Predlog Odluke o izmjenama Odluke o upotrebi stalne budžetske rezerve, kojom se vlasnicima 36 maslinjaka na, kako je rečeno, „opožarenom“ terenu u Mrkojevićima, umjesto 36.880 eura, dodjeljuje 44.360 eura za saniranje štete.

Dosta rasprave bilo je povodom četvrte tačke dnevnog reda: Predlog Odluke o visini otpremnine u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa lokalnim službenicima i namještenicima.

Pominjani su više puta i majski izbori i politizacija ovog pitanja, ali je ova tačka, na kraju, usvojena sa 23 glasa „za“ i po dva „protiv“ i „uzdražana“, s tim da je u članu pet Odluke iznos od 10.000 eura za otpremninu, povećan na 15.000 eura.

To je poslije diskusija odbornika predložio, u ime predlagača, predsjednik Opštine Dušan Raičević, napominjući da je devet službenika sa dugogodišnjim radnim stažom iskazalo zainteresovanost da raskinu radni odnos, od kojih četiri iz Komunalne policije i ovo zakonski maksimalno povećanje je, u stvari, svojevrsni vid nagrade za njihov dosadašnji rad.

Naredna, peta tačka dnevnog reda: Predlog Odluke o uspostavljanju stvarne službenosti u Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica radi polaganja priključnog kablovskog voda za uklapanje u VN mrežu NDTS 10/0.4. Kva „BR.5-NOVA“ po DUP-u „Ilino“ u Baru, usvojena je bez diskusije, sa 21 glasom „za“ i jednim „uzdržanim“, a poslije uvodnog izlaganja Vida Dabanovića, sekretara Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investije.

Diskusije je bilo povodom šeste tačke: Predlog Ugovora između Opštine Bar i DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Bar.

Uvodničari su bili Mladen Đuričić, izvršni direktor Vodovoda i Milo Markoč iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine.

Odbornik Miloš Šušter je zamjerio ljudima iz Vodovoda, pored ostalog, na nedovoljnom angažovanju na sprečavanju krađe, kao i rasipanju vode (60 odsto se gubi od izvorišta do potrošača), neadekvatnoj cijeni vode („napravite cijenu, pa dođite ovdje da vidimo kako da je umanjimo“), itd.

Odgovorili su mu, osim Markoča i Đuričića, i odbornik Omer Vukić, zaposlen u Vodovodu. Naglasili su, između ostalog, da su cijene vode jasno i precizno predstavljene i donesene, a ne paušalo i da građani ne trebaju da brinu o povećanju cijene vode u narednom periodu.

Ova tačka dnevnog reda usvojena je sa 17 glasova „za“ i jednim „uzdržanim“.

Preostalih pet tačaka su objedinjene, s tim da se za svaku odvojeno glasalo. Jednoglasno su usvojeni Predlozi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO Komunalne djelatnosti Bar, DOO Vodovod i kanalizacija Bar, DOO SRC Bar i DOO Lovstvo Bar, kao i Predlog Odluke o reorganizovanju Javnog preduzeća Kulturni centar Bar u Javnu ustanovu KC Bar.

Ovdje je ostalo bez odgovora pitanje Miloša Šuštera: ko i na osnovu koje odluke gradi tribinu sa zapadne strane stadiona „Topolica“, zaključivši da je to „gruba uzurpacija prostora, pa sve i da se gradi po zakonu“.

I ova sjednica SO Bar mogla se pratiti direktno, audio, preko talasa Radio Bara i video, preko youtube kanala Skupštine opštine i Opštine Bar. I u jednom i u drugom slučaju, ton majstori Radio Bara majstorski su odradili svoj posao.