news-details
Društvo

Do sada 318 spasilaca na vodi ovjerili licence

Crveni krst Crne Gore je, usljed epidemije koronavirusa i u skladu sa preporukama NKT morao privremeno da obustavi aktivnosti u programu “Spasilaštvo na vodi” i pripremu za nastupajuću turističku sezonu.

Kako su stvoreni uslovi za nastavak aktivnosti, provjere za ovjeru licenci za  spasioce na vodi intenzivno se organizuju od 18. maja. Realizovano ih je ukupno devet, a broj spasilaca koji je uspješno prošao testiranja i ovjerio svoju licencu do sada je 318.

Pored ovjera za postojeće spasioce, Nastavni centar za obuku spasilaca na vodi priprema i obuke za nove spasioce. Planirano je održavanje dvije obuke. Prva će početi 25. juna, a druga drugog jula i biće održane  u Domu solidarnosti u Sutomoru. U okviru obuka biće definisani i termini za nove ovjere licenci za postojeće spasioce.

-Da bi zainteresovani kandidat mogao da pohađa obuku, na početnom testiranju treba da ispuni određene norme, a to su: ronjenje na dah – 20 metara i više, plivanje - 50 metara za 50 sekundi i manje i plivanje - 300 metara za 6 minuta i 20 sekundi i manje. Kandidat mora da ima najmanje 18 godina, kao i da posjeduje potvrdu o psiho-fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje-ističu iz Crvenog krsta.

Sedmodnevna obuka se sastoji od 100 časova nastave (praktične, teoretske i prve pomoći). Kako je Crveni krst Crne Gore član Međunarodne federacije za spašavanje na vodi (ILS-e), tako su program obuke, kao i ispiti koje se realizuju, usklađeni sa evropskim i svjetskim standardima.

Počev od sezone 2018. praktični dio obuke i ispiti sprovode po izmijenjenim, međunarodno usklađenim normama, koje se primjenjuju na ispitima za ovjeru licenci, i na obukama novih spasilaca na vodi.

Tako sadržaj praktičnog dijela ispita, sa normama, podrazumijeva: plivanje 100 metara za 1,40 minuta i manje spasilačkim kraulom; plivanje 300 metara za 4,30 minuta i manje uz pomoć peraja; transport davljenika 25 metara, koristeći 3 tehnike, poslije oslobađanja od hvata davljenika; plivanje 400 metara za 9 minuta i manje (200 metara prsno plivanje i 200 metara kraul); ronjenje na dah u dužinu, minimum 25 metara i vađenje potonulog davljenika (3 metra dubina) - 3 puta za 3 minuta.

-Provjera uključuje, pored znanja i iskustva iz oblasti plivačkih sposobnosti, znanje iz teorije spasilaštva, kao i znanje u pružanju prve pomoći i KPR-a (reanimacija)- pojašnjava koordinator programa Spasilaštvo na vodi u Crvenom krstu Crne Gore Ivan Terzić.

 Svi zadaci će biti organizovani u manjim grupama, a vodiće se računa o održavanju fizičke distance. Zato će se iz praktičnog djela izuzeti djelovi koji su podrazumijevali fizički kontakt dva spasioca, a i obuka i provjera znanja iz pružanja prve pomoći će biti organizovana na prilagođen način. Spasioci moraju posjedovati masku tokom aktivnosti koje se realizuju u zatvorenom prostoru.

Obaveze na obuci spasilaca na vodi, kao dio programa pripreme za djelovanje u vanrednim situacijama, Crveni krst Crne Gore sprovodi u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore i Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom.

*Fotografije: Crveni krst Crne Gore