news-details
Društvo

Strateški plan razvoja u fokusu 42. sjednice SO Kotor

Izvor, foto: Radio Kotor

Odbornici gradskog parlamenta danas su, na 42. zasijedanju Skupštine Opštine (SO) Kotor minutom ćutanja odali dužnu poštu Safetu Lukoviću, nedavno preminulom direktoru DOO Vodovod i kanalizacija Kotor.

Dosadašnja sekretarka SO Kotor Dušanka Banićević je četvrti put izabrana na tu funkciju, na mandatni period od pet godina.

Sa 18 glasova za, bez glasova protiv i uzdržanih, usvojena je Odluka o budžetu Opštine Kotor za prošlu godinu. Kako je saopštio sekretar opštinskog Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Ivo Magud, budžet za 2019. planiran je u iznosu od 20.681,600 eura, a realizovan je 96,43 odsto (19.942,878,28 eura).

Ukupni izdaci realizovani su u iznosu od 14.304,925,46 eura, odnosno ostvarena je razlika od 5.637,952,82 eura koja je prenijeta u narednu godinu, kao početni depozit budžeta u 2020. U strukturi primitaka najveće učešće, između ostalog, imaju: prihodi po osnovu poreza na nepokretnosti (25,53 odsto), naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (8,69 odsto), prihodi od poreza na promet nepokretnosti (8,40 odsto), prihodi od zakupa poslovnih prostora (7,45 odsto), prihodi od naplate ulaznica za bedeme (6,93 odsto).

Kapitalni budžet za prošlu godinu planiran je u iznosu od 9.114,310 eura, kapitalni primici su realizovani u iznosu od 7.479.450,56 eura, za kapitalne izdatke utrošeno je 2.931.674,70 eura, od čega je na kapitalne projekte Direkcije utrošeno 2.140,363,76 eura, a na kapitalne izdatke 791.310,94 eura.

-Za ovakvu realizaciju budžeta na prihodnoj strani velikim dijelom zaslužna je prethodna vlast-poručila je odbornica Građanskog pokreta URA Ljiljana Popović Moškov. Ponosna je, kaže, na činjenicu što je, zbog poznatih dešavanja sa neodržavanjem sjednica gradskog parlamenta, unaprijed potpisala rješenja koja se odnose na porez na nepokretnosti, prihode od terasa, poslovnih prostora, bedema.

-Da više od hiljadu rješenja tada nisu bila potpisana, teško da bi mogla biti ostvarena-rekla je Moškov.

Na kolegijumu koji je održan nakon usvajanja Odluke o budžetu Opštine Kotor za 2019 a shodno inicijativi predsjednika Opštine Kotor Željka Aprcovića, donesen je zaključak kojim SO Kotor oštro osuđuje verbalne napade na novinarke Skala radija Dubravku Jovanović i dnevnog lista „Pobjeda“ Ivanu Komnenić koji su se desili 17. juna ove godine, kada su dvije novinarke bile na redovnom zadatku.

-Ponašanje ulice koje daje sebi za pravo da bezobzirnim, bezočnim i neargumentovanim napadima udara na temelje crnogorskog društva, ne smije više da se dešava. SO Kotor bezrezervno daje podršku slobodnom, nepristrasnom izvještavanju svih novinara koji prate rad političkih subjekata na nivou Kotora i cijele Crne Gore-navodi se, između ostalog, u zaključku kojeg su odbornici jednoglasno prihvatili.

Razmatran je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju kotorske Direkcije za uređenje i izgradnju za 2019.  

Prema riječima direktora Zorana Mrdaka, u prošloj godini ovo gradsko preduzeće je realizovalo ukupno 4.601.407,44 eura, odnosno 47,82 odsto od plana. Po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (komunalija), Direkcija je u 2019. ostvarila primitke od 1.732.060.86 eura ili 82,48 odsto planiranih sredstava, od zakupa poslovnih prostora naplatila je  1.483.161,54 eura i plan je premašen za 14 odsto.

Realizacija primitaka po osnovu naknade za privremeno korišćenje građevinskog zemljišta i objekata u prošloj godini iznosila je 133.927,39 eura, a plan je realizovan 89,3 odsto. Po osnovu naknade za psotavljanje privremenih objekata-terasa, u 2019. Direkcija za uređenje i izgradnju je ostvarila prihod od 248.452,79 eura, a plan je realizovan 97,4 odsto. Prodajom ulaznica za bedeme u prošloj godini naplaćeno je 1.552.711 eura, a plan je premašen za 41,15 odsto.

U dugoročni zakup biće izdate poslovne prostorije: Udruženju boraca NOR-a i antifašista 1941-1945. Kotor, Organizaciji boraca NOR-a 1941-1945. Kotor, te Matici crnogorskoj-ogranku Kotor.

Prihvaćena je i Odluka o Strateškom planu razvoja Opštine Kotor od 2020. do 2024. a u fokusu pažnje lokalne samouprave su, kazao je predsjednik Aprcović: izgradnja zaobilaznice, bulevara, vertikalnog transporta i valorizacija gradskih bedema. Sa riješenim infrastrukturnim problemima, mišljenja je Aprcović, Kotor treba da bude grad prosperiteta za sve naše sugrađane, uz dalju valorizaciju prirodne i kulturne baštine.

Primjedbe Ljiljane Popović Moškov su se odnosile na to da ovom dokumentu nedostaje vizija grada od strane građana za 20 godina, uz opasku da nadležno Ministarstvo nije čitalo ovaj dokument.

-Strateški plan nije izradila struka, radi se isključivo o spisku projekata, swot analiza je nestručno urađena, pomorstvo nije zasluženo tretirano, a ova tačka dnevnog reda zaslužuje posebnu pažnju odbornika na sjednici koja nema veliki broj tačaka kao ova-kazala je Popović Moškov.

Nezavisna odbornica Bruna Lončarević je mišljenja da se radi o ozbiljno urađenom i kvalitetnom dokumentu na 300 strana, sa jasno zacrtanim ciljevima i aktivnostima.

Za odbornicu Ljilju Radunović poseban izazov biće, kako je naglasila, izrada Strategije turizma, budući da će taj dokument tretirati najvažniji privredni sektor grada.

Prihvaćena je Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori od 2019. do 2021.  a data je saglasnost na Strategiju razvoja sporta Opštine Kotor za period 2020-2021.  kao i na zaključenje Sporazuma o međusobnom regulisanju prava i obaveza između Opštine Kotor, Vaterpolo kluba „Primorac“ Kotor i „Primorje“ AD Tivat Hotels & restaurants.

Sporazumom je predviđeno da Opština Kotor, na račun Vaterpolo kluba „Primorac“ Kotor, uplati ukupan iznos duga utvrđen pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Kotoru od 21. oktobra prošle godine (78.068,50 eura sa pripadajućom zakonskom kamatom, počev od dana podnošenja tužbe pa do dana isplate, koja na dan 16.06.2020. godine iznosi 21.454,10 eura), a u cilju izmirenja obaveza kluba prema Ranku Peroviću, kao i troškove izvršnog postupka.

U obrazloženju ove odluke se navodi da će „Primorje“ AD Tivat Hotels & restaurants ukupan iznos duga koji će Opština Kotor uplatiti na račun kotorskog kluba sa obračunatom zateznom kamatom po presudi, vratiti Opštini Kotor na način što će uplaćivati na račun Opštine Kotor iznos od 10 000 eura mjesečno, počev od 1. maja 2021. pa do konačne isplate, zajedno sa kamatom u visini od 5,5 odsto na godišnjem nivou.

Nastavak 42. sjednice SO Kotor planiran je za utorak 30. jun.