news-details
Škrinja

Konzervacija ranohrišćanskog mozaika veliki zahvat

Izvor: RTV Budva

Autor: J.M.

Foto: JU Muzji i galerije Budva

Proces restauracije i konzervacije ranohrišćanskog mozaika usporila je pandemija korona virusa saopšteno je iz JU Muzeji i galerije Budva. A evo kako je tekao ovaj zahtjevan posao, dokle se stiglo, te kada će mozaik biti u potpunosti završen.

-U decembru 2020. izvršeni su završni radovi na kompoziciji 2, nakon sušenja ukrasnog maltera koje je trajalo do sredine februara 2021, izvršena je djelimična grafička rekonstrukcija kompozicije.

Cjelokupna kompozicija je rastavljena po spojevima nakon toga smještena u metalne police namjenski izgrađene za ove potrebe. Početkom marta mjeseca ove godine nastavljeni su konzervatorsko restauratorski radovi na kompoziciji broj 1. koja je znatno veća od kompozicije br. 2-pojašnjava mr Lucija Đurašković, direktorica JU Muzeji i galerije Budva.

Ovi radovi obuhvatili su finalno čišćenje tesera mozaika od naslaga nečistoće kao i naslage katrana u jednom dijelu kompozicije.

-Katran je očišćen u mogućoj mjeri, sada se naziru svijetlo sive površine na bijelim teserima, analizom i probama je utvrđeno da je katran penetrirao u dubini tesera do 2 mm. Nakon čišćenja uslijedili su retuši od originalnih tesera na površinama koje su postale razgovjetnije i čitljivije nakon finalnog čišćenja.

Faza čišćenja i retuša trajala je znatno duže od predviđenih planova. Postavljena je ekspandirana glina na površinama predviđenim za ukrasni malter. Na mozaiku je još potrebno odraditi postavljanje vještačog kamena obodom cjelokupne kompozicije br.1, fugovanje i postavljanje ukrasnog maltera.

Nakon sušenja ukrasnog maltera uradiće se takođe djelimična grafička rekonstrukcija radi boljeg sagledavanja kompozicije, što će doprinijeti boljem sagledavanju i ukupnom estetskom utisku.

Tek sada kada se sagledaju kompozicije 1. i 2. može se i vidjeti koji je to veliki konzervatorski zahvat bio na rahohrišćanskom mozaiku. Rezultati sprovedenih konzervatorsko-restauratorskih mjera su značajno nadmašila naša prvobitna očekivanja-kaže Đurašković.

Situacija sa Covid 19 virusom je u značajnoj mjeri doprinijela produžetku predhodnih radova, a s obzirom da je i sadašnja situacija nezavidna, ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti, radovi na ovom projektu bi trebalo da budu okončani najkasnije do kraja ove godine, kazala je Đurašković.

Radovi na konzervaciji ranohrišćanskog mozaika započeti su u maju 2015.