news-details
Škrinja

99 godina Primorca

Izvor, foto: Radio Kotor

Sportski hroničari su zabilježili da je 30. jula 1922. godine u Kotoru osnovan sportski klub „Primorac" koji je registrovan u Splitskom nogometnom podsavezu kao i svi klubovi Zetske banovine.

Tako je počela da se piše zvanična istorija fudbalskog sporta u Kotoru mada je jos 1909.godine prvu fudbalsku loptu u ovaj grad donio gimnazijski profesor Leopold Netović.

On je među đacima popularisao novu igru koja je sve više osvajala srednju Evropu.

Među prvim igračima pominju se Stevo i Josip Ciko, Veljko Bjeladinović, Emilio Menegelo, Mirko Beara i drugi.

Prve utakmice igrane su na lokalitetu Rakite, a kasnije je vojni garnizon uredio igralište na Benovu, gdje se igralo sve do 1954.godine.

Tada je napravljen teren u naselju Škaljari, gdje se i danas nalazi.

Iako se zna i ima materijalnih dokaza o počecima prije Prvog svjetskog rata, klub je osnovan 30. jula 1922. godine.

Predsjednik je bio Leopold Netović, sekretar Ivan Matković, a blagajnik Josip Ciko. Klupska boja je plava, a na dresovima su fudbaleri nosili amblem sa dva slova P, ćirilicom i latinicom.

Zapisano je da je prva zvanična utakmica odigrana sa „Zrinjskim" iz Tivta, a pobijedio je „Primorac" 2-1.

„Primorac" je igrao u sastavu: Matrosov, Menegelo, Bukilica (kapiten), Bareza, Đuračić, Ciko, Pizon, Prela, Osretkar, Đuričković i Bjeladinović.

ad