news-details
Ekonomija

Nema privremene mjere za Luku Budva

Izvor: Vijesti

Autor: Vuk Lajović

Privredni sud odbacio je zahtjev kompanije Dukley marina koja je tražila da sud donese privremenu mjeru kojom se Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom zabranjuje da bez njihove saglasnosti daju u zakup, optereti, pokrene postupak davanja u koncesiju ili zaključi koncesioni ugovor za dio izgrađene obale i akva prostora u zahvatu Luke Budva.

To piše u rješenju Privrednog suda u koje su “Vijesti“ imale uvid.

Dukley marina, kao firma koja posluje u okviru Stratex grupe, tražila je da Privredni sud donese privremenu mjeru do pravosnažnog okončanja parničnog postupka koji je pokrenut.

Budvanska kompanija utužila je Privrednom sudu u Podgorici JP Morsko dobro, zahtijevajući da se ispoštuje osnovni ugovor, te na osnovu investicionih ulaganja produži zakup Luke Budva ispod starogradskih bedema do 2027.

Odluka suda dolazi samo par dana nakon što su direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Mladen Mikijelj i predsjednik Opštine Budva Marko Carević zaključili predlog sporazuma kojim se lokalnoj upravi na korišćenje poslije dvije decenije ustupa Luka na korišćenje.

Zeleno svjetlo na ovaj sporazuma treba da da Vlada Crne Gore, a odluku da Luku Budva ustupi Opštini, Mikijelj je na svečanosti održanoj prošle sedmice obrazložio time da se Luka Budva vraća građanima Budve, od kojih je oduzeta 2002. godine, kada je bivša vlast luku ustupila navodnom stranom investitoru iza kog su stajali domaći biznismeni bliski tadašnjem režimu.

-Tada je jedan od najvrednijih resursa naše opštine predat u privatne ruke za smiješnu nadoknadu, ispod realne vrijednosti, uz obrazloženje da lokalna samouprava nije sposobna da upravlja lukom-kazao je Mikijelj.

Iz Stratex grupe povodom takvog poteza ocijenili su da državni organi grubo gaze ugovore sa stranim investitorima i svoje političke ciljeve stavljaju iznad vladavine prava. Tvrde da njihovi ugovori o zakupu sa Morskim dobrom nisu raskinuti i da važe do 2027. godine.

-Bilo je pošteno da kažu da zbog nekih političkih ili drugih ciljeva žele da raskinu ugovore, ali je sporno da to sprovode kroz ovakvo pravno nasilje i srozavanja reputacije i luke Budva i čitave Crne Gore-naveli su iz te kompanije.

Vlada Crne Gore prije mjesec je donijela odluku da stavi van snage zaključak od 10. aprila 2017. godine, kojom je firmi Dukley Marina omogućeno da nastavi da koristi Luku Budva i nakon isteka ugovora.

Takvu odluku Vlade iz Stratex grupe ocijenili su nepromišljenom, te da je bez pravnog i faktičkog uticaja na zakup Luke Budva.

JP Morsko dobro je još u aprilu 2002. zaključilo Ugovor o korišćenju morskog dobra, a potom još i 14 aneksa za svaku narednu godinu. Firma sa kojom su zaključivani ugovor i aneksi mijenjala je ime, pa je osnovni ugovor zaključen sa ER. VE. Montemarine, da bi od prvog do 13 aneksa zaključivano sa MC Marina, dok je 14. aneks zaključen sa Dukley marina.

Osnovnim ugovorom i aneksima Dukley marina je koristila dio izgrađene obale i akva prostor u zahvatu Luke Budva. Riječ je izgrađenoj obali sa privezištima. Na osnovu zahtjeva koji je u avgustu 2007. tadašnja firma MC Marina podnijela i Investicionog programa uređenja Luke Budva u periodu od 2007. do 2010, Upravni odbor Javnog preduzeća Morsko dobro je prihvatio i usvojio da se osnovni ugovor produži za period od deset godina, računajući od isteka osnovnog ugovora, odnosno od 11. aprila 2017. do 11. aprila 2027.

Uslov je bio da MC Marina u periodu od tri godine realizuje trajna investiciona ulaganja u morsko dobro u visini od najmanje 700 hiljada eura.

Tada je zaključen aneks VI osnovnog ugovora, kojim je predviđeno da će osnovni ugovor biti produžen za dodatnih deset godina. Dukley marina je dostavila dokumentaciju da su investicioni radovi koji su realizovani u Luci u periodu od 2007. do 2010. i prelazili vrijednost 700.000 eura.

Prelević: Sud ne smije da bude saučesnik

Zastupnik Dukley marina, advokat Dragan Prelević kazao je “Vijestima” da je neusvajanje privremene mjere u ovakvoj situaciji moguće samo ukoliko je došlo do grube greške, odnosno ako neko nije pročitao predmet ili ukoliko je sudija pod nezakonitim uticajem izvršne vlasti.

-Sud ne smije da bude saučesnik u kršenju ugovora, a posebno ako je državna vlast ta koja zloupotrebljava položaj. Ova odluka u uređenoj zemlji ne može postati konačna-naglasio je Prelević.