news-details
Ekonomija

U zaleđu Boke Kotorske posadili 13.000 maslina

Izvor: BokaNews

Autor: Miro Marušić/

Zaleđe Boke Kotorske, selo Vranovići – Opština Kotor, predivan pogled sa jedne strane na uvalu Bigova i otvoreno more, a sa druge strane na Tivatski zaliv, idelna lokacija za apartmansko naselje ili hotelski kompleks!

Ali, tako nisu misli u kompaniji „Agrar Čelebić“. Smatrali su da je mnogo vrjednije sačuvati autentičnost ovog krajolika i oplemeniti ga autohtonom vrstom stabala čiji su plodovi vjekovima hranili mještane, dajući im zlatne kapi ulja. Zasadili su maslinjak sa 13.000 stabala, a u budućnosti planiraju da ih bude 40.000. Na kamenitom tlu pronašli su vodu za navodnjavanje, a planiraju da naprave mlin i pokrenu proizvodnja ulja i drugih proizvoda od maslina.


Ovaj projekat dokazuje da se na neiskorišćenom terenu u zaleđu Boke može primijeniti savremeni način sadnje maslinjaka i proizvodnje kvalitetnog maslinovog ulja. Nekada je u Boki važilo pravilo da se mladić ne može oženiti ako nije zasadio najmanje stotinu korjena maslina. I pored toga, velika površina zemljišta pogodna za sadnju maslina u Boki Kotorskoj ostala je neobrađena, ali u to vrijeme naši preci nisu posjedovali tehnologiju koju imamo danas.

Ali krenimo redom. „Čelebić Agrar“ d.o.o. je članica Čelebić Grupe, osnovana sa namjerom da poslovanje razvije u oblasti poljoprivrede. Na javnom pozivu Vlade Crne Gore, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja koje je davalo u zakup lokalitet Vranović – Opština Kotor, prihvaćen je projekat „Agrar Čelebića“ kojim je bila planirana sadnja maslinjaka na tom području.

Zemljište od 156 hektara uzeto je u zakup na period od 30 godina, a investicionim programom predviđeno je zasađivanje maslina na površini od 125 hektara, kao i podizanje objekata koji bi bili u službi poljoprivredne proizvodnje i valorizacije lokacije (ekonomsko dvorište, uljara i slično). Cjelokupan investicioni program kompanija planira realizovati do 2023. godine.


I sami iznenađeni nesvakidašnjim prizorom krajolika i projekta koji je u skladu sa prirodom, a na koji smo skoro zaboravili, u tek zasađenom maslinjaku, zatekli smo Dejanu Čelebić, izvršnu direktoricu “Čelebić Agrar” d.o.o. koja je, ponosna na sve što je do sada učinjeno, sa neskrivenim zadovoljstvom prihvatila da odgovori na naša pitanja.

Kolika je površina maslinjaka, koliko su trajali radovi na pripremi terena i što je rađeno? Koliko ste do sada uložili sredstava, a koliko planirate da uložite u cijeli projekat?

- Maslinjak kada se završi zauzimaće površini od 125 hektara. Radovi na pripremi terena počeli su krajem 2018. godine i za period od godinu dana očišćeno je cca 90 hektara nepristupačnog terena. Radovi su obuhvatali uklanjanje niskog rastinja, te uklanjanje i lomljenje velikog kamenja, ravnanje terena. Nakon radova na čišćenju terena, vršila se i priprema 13.000 rupa za sadnju prvih maslina, na površini od 51,5 hektara.

Rupe su pripremljene na način da se specijalizovanim mašinama vršilo kopanje zapremine 1 m3. S obzirom na procenat kamena u izvađenoj zemlji, ista se u drobiličnom postrojenju miješala sa dopremljenom plodnom zemljom i uz odgovarajući dodatak đubriva vraćala u iskopanu rupu. Time je osigurano da nakon sadnje korijen masline može učvrstiti svoje mjesto i obezbijediti sve hranljive materije biljci.

Do sada smo u navedene radove uložili preko 1.500.000 eura, dok ukupna ulaganja predviđena investicionim programom iznose 8.000.000 etra.

Koliko je maslina usađeno i o kojoj se vrsti radi? Da li ste sadili naše autohtone sorte žuticu i crnicu? Da li je urađen sistem navodnjavanja i na koji način ćete obezbijediti vodu?

-Ukupan predviđeni broj maslina koji će biti zasađen u maslinjaku je cca 40.000. U decembru 2019. godine počela je sadnja prvih maslina na površini pripremljenoj za sadnju – 51,5 hektara, a zaključno sa februarom mjesecom, posađeno je 13.000 maslina. Želeći da pružimo nov proizvod crnogorskom i regionalnom tržištu, odlučili smo se za sorte kojih nema na našem podneblju – španske sorte maslina, poput Picual-a. Ostale posađene sorte su takođe španske i obuhvataju sorte naziva: Carlesca, Arbequina, Manzanillo Sevillano.

Trenutna situacija poremetila nas je u namjeri da sve preostale masline (cca 27.000) posadimo do kraja tekuće godine, što ćemo nastojati da uradimo do kraja sljedeće godine.

Na lokalitetu su izvršena hidro-geološka istraživanja, te je izbušen bunar dubine 220 m, a prve manje količine vode su pronađene na dubini od 140 metara. Teren na kojem je izbušen bunar je na nadmorskoj visini od 210 metara, a voda je pronađena na orjentaciono 70 m nadmorske visine. Na mjestu gdje je pronađena voda izgrađen je rezervoar kapaciteta 50m3, a na najvišoj koti lokaliteta izgrađena je i akumulacija za vodu kapaciteta 14.000 m3 iz koje će se vršiti navodnjavanje svih maslina.

Akumulacija će se vršiti vodom iz rezervoara, kao i od atmosferskih padavina. Voda će se iz akumulacije do stabla maslina sprovesti sistemom za navodnjavanje i prihranu maslina „kap po kap“, a koji je trenutno u izgradnji (za posađenih 13.000 maslina). Sa narednom fazom sadnje, vršiće se dalja izgradnja sistema za navodnjavanje i ukoliko se ukaže potreba i bušenje novog bunara.

Koliko planirate da zaposlite osoba i koliko ih trenutno radi?

- Trenutno „Čelebić Agrar“ d.o.o. broji 3 zaposlena, a u maslinjaku su pored agronoma angažovani i sezonski radnici, u zavisnosti od vrste posla, kao i kolege inženjeri iz matične kompanije i podizvođači koji trenutno rade na izgradnji sistema za navodnjavanje. Investicionim programom je predviđeno zaposlenje 18 radnika.

Kada očekujete prvi rod i prvo ulje iz vašeg maslinjaka? Da li planirate turističke posjete s obzirom na dobar lokalitet i pristupačnost?

-Naš primarni proizvod biće masline i proizvod od maslina – maslinovo ulje. Turističke posjete maslinjaku su predviđene kao mogućnost, o čemu ćemo detaljnije razmišljati kada se realizuje sve što je obuhvaćeno investicionim programom.

U maslinjaku su posađene dvogodišnje sadnice (13.000), pa se prvi rod očekuje za dvije godine (od 1,5 – 2 tone maslina), kada planiramo da pustimo u rad i uljaru. Treće godine nakon sadnje, očekuje se prvi značajniji rod maslina (od 6 – 7 tona).

Koje stručnjake iz oblasti maslinarstva ste angažovali i konsultovali na projektu?

-Pripremavši se za početak radova i uzimajući u obzir sličan sastav zemljišta, tokom 2018. godine posjetili smo maslinjake i uljare u BiH i Hrvatskoj, i poslušali iskustva vezana za pripremu terena.

Iako smo „pioniri“ u sektoru poljoprivrede, znanje inženjera zaposlenih u Čelebić Grupi, kao i dugogodišnje iskustvo u oblasti građevinarstva bilo je od pomoći pri organizovanju posla ovog obima, kao i u osmišljavanju racionalnih načina pripreme terena, te navodnjavanja maslina, uz stalno angažovanje stručnjaka iz oblasti agronomije.

Na projektu su od samog početka stalno angažovani domaći stručnjaci iz oblasti agronomije i inženjeringa, a ostvarili smo saradnju i sa španskim stručnjacima (agronomima) sa kojima smo u kontinuitetu u kontaktu.

Obično na ovakvim lokacijama niču apartmanska naselja. Vi ste ponudili jedan drugi, kvalitetniji način očuvanja prostora. Kako ste došli na ideju sadnje maslinjaka i što vas je rukovodilo da krenete u ovaj projekat?

- Već dugi niz godina Čelebić Grupa, čija je članica doo „Čelebić Agrar“ diverzifikuje i usmjerava poslovanje ka održivim sektorima privrede – turizam, ugostiteljstvo, poljoprivreda – pa se takva namjera kompanije ostvarila i kroz učešće na javnom pozivu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za davanje u zakup zemljišta u KO Vranovići, sa ciljem uspostavljanja zasada maslina, tj.unapređenja maslinarske proizvodnje u Crnoj Gori..